Ruimtelijke Ordening

Verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid Greenport Boskoop

20 september 2013

Provincie Zuid-Holland

BOSKOOP Corridor N207-Zuid - Tot op heden heeft de VWG zich nog niet actief bemoeid met dit project. Wel is, i.v.m. de bedreiging voor het Zaans Rietveld, het IVN te Alphen daarmee bezig. We hebben inmiddels de Quickscan N207 van 20 sept binnengekregen.

 

Spookverlaat bedreigd?

V.w.b. de doorkruising van de Spookverlaat is er nog geen ontwikkeling (zie pag.21). Mochten er zich ontwikkelingen voordoen die daarop gaan wijzen, zullen wij als VWG, zeker in actie komen.


Deze commissie is actief sinds 27 april 1999. Meer informatie over ruimtelijke ordening kunt u inwinnen bij .