Ruimtelijke Ordening

2008 - College van Leiderdorp gaat akkoord met de gebiedsvisie polder Achthoven

Arnoud Nierop, Gemeente Leiderdorp

LEIDERDORP - Bescherming van de open, groene flanken en de vergroting van de toegankelijkheid van het Groene Hart voor de burgers is één van de speerpunten van het bestuursakkoord B5

In opdracht van de stuurgroep Oude Rijnzone en Gemeente Leiderdorp, is uitwerking gegeven aan een visie over de toekomst van de polder Achthoven. Doel hierbij was om (inrichtings)maatregelen te formuleren, die kunnen bijdragen aan het behoud van de unieke groene en open polder en tegelijkertijd te zorgen voor een betere recreatieve ontsluiting en beleving van de polder. Veel burgers, belanghebbenden en andere partijen hebben in de afgelopen maanden aan de gebiedsateliers deelgenomen. Het resultaat van de gebiedsateliers voor de polder Achthoven is samengebracht in een rapport en kaartbeeld.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het rapport, dan kunt u contact opnemen met Arnoud Nierop, telefoonnummer 071-5454836 of via e-mail anierop@Leiderdorp.nl (begin 2008)

De VWG heeft deelgenomen aan de werkgroep en het bestuur staat volledig achter de samengestelde gebiedsvisie.

Raadsvoorstel gebiedsvisie polder Achthoven

Varianten N207-Zuid
De in het rapport besproken varianten N207-Zuid

Deze commissie is actief sinds 27 april 1999. Meer informatie over ruimtelijke ordening kunt u inwinnen bij .