Ruimtelijke Ordening

Ontwikkelingen in 2004

Gemeente Rijnwoude

Het bestemmingsplan Buitengebied van Rijnwoude is afgerond. De VWG heeft een aantal punten naar voren gebracht waarvan het grootste deel is gehonoreerd.

Iets meer over de plannen met het groen lees u op de site van Gemeente Rijnwoude. Welk gebied volgens de gemeente Bentwoud heet, valt staat daar ook te lezen

Op het voorgenomen peilbesluit van de Wilck en Wiericke is i.s.m. de KNVV een bezwaarschrift ingediend.

De structuurvisie Oude Rijnzone betreft ook de Gnephoek.

 

Deze commissie is actief sinds 27 april 1999. Meer informatie over ruimtelijke ordening kunt u inwinnen bij .