Ruimtelijke Ordening

Kabinet denkt aan nieuwbouw

AD 22 december 2003

Bouwen in delen van het groene hart is voor het kabinet niet langer uit den boze. (AD 22 december 2003)
Minister Dekker (VROM) vindt grootschalige verstedelijking in het gebied tussen Gouda, Alphen aan de Rijn en Leiden een mogelijkheid. De minister kijkt ook naar bebouwing van het huidige vliegveld Valkenburg bij Lieden. Ingewijden hebben dat bevestigd. Het kabinet werkt nieuwe nota Ruimte, waarin wordt vastgelegd op welke plekken de komende jaren gebouwd mag worden, en welke gebieden groen moeten blijven. Het aanwijzen van nieuwe bouwlocaties heeft haast, want er is nu een groot tekort aan huizen. Tot 2010 moeten ernaar schatting 40.000 woningen bij komen. Ook is het voor de economische ontwikkeling van Nederland van belang bouwers meer ruimte te geven. Het kabinet hakt naar verwachting in maart definitief de knoop door. De komende maanden overlegt het met gemeenten en provincies.

In de nota belooft Dekker wel de landschappelijke waarde van het Groene Hart veilig te stellen. Milieuorganisaties hebben zich altijd fel verzet tegen bouw in de 'longen van de Randstad' omdat de polders en graslanden historisch en voor het milieu waardevol zijn. Bovendien wordt het gebied veel gebruikt voor recreatie. Volgens een woordvoerder van Dekker zijn er nog geen definitieve besluiten genomen. "Alle ideeën nemen we mee in de discussie. Er ligt nu een conceptplan. Waar en hoe gebouwd gaat worden, is nog in afweging."

Het kabinet wil gemeenten en provincie meer te zeggen geven over nieuwbouw. Daarmee komt er een einde aan de koers die de paarse milieuminister Pronk voer. Hij wilde een strikte scheiding handhaven tussen groen en beton. Eerder werd bekend dat het kabinet niet lange terugschrikt voor bebouwing van landelijke gebieden. Nu zijn er zeer strenge eisen voor dorpsuitbreiding. Alleen beperkte nieuwbouw aan de rand van kleine plaatsen wordt toegestaan. Dit botst met de wensen van steeds meer mensen om buiten te wonen. Van Dekker mogen dorpen huizen bouwen voor de eigen inwoners.

Blijft de Wilck wel vrij?
Natuur kan je maar één keer verstenen...
Geen HSL door het vogelgebied Rijnwoude, maar wel nieuwbouw in de Wilck?

Deze commissie is actief sinds 27 april 1999. Meer informatie over ruimtelijke ordening kunt u inwinnen bij .