Ruimtelijke Ordening

Activiteiten in 2000

  • Agendalid van het "Breed Overleg Landschapsbeleidsplan Leidse Regio".
  • Schriftelijke inspraak op "het Groenstructuurplan van Leiderdorp".
  • Deelname in de werkgroep "Omgevingskwaliteit van de gebiedinrichtingscommissie Wijk & Wouden".
  • Zitting in een klankbordgroep inzake het opstellen van het "Bestemmingsplan Buitengebied".
  • Deelname in een klankbordgroep inzake "Plaatsing van windmolens in Rijnwoude".
  • Zitting in een werkgroep betreffende het opstellen van een "Baggerplan voor het buitengebied van Rijnwoude".

Deze commissie is actief sinds 27 april 1999. Meer informatie over ruimtelijke ordening kunt u inwinnen bij .