Ruimtelijke Ordening

Activiteiten in 1999

  • Inspraak op het ministerie van LNV tegen de korte boortunnel voor de HSL in verband met de status van "De Wilck".
  • Inspraak bij de EWR tegen de plaatsing van windmolens volgens het windenergieplan de voornoemde EWR.
  • Deelname in een klankbordgroep inzake de opzet van een milieubeleidsplan voor Rijnwoude.
  • Deelname aan een werkgroep inzake het opstellen van een groenstructuurplan voor Leiderdorp.
  • Inspraakreactie op het ontwerp "Waterbeheersplan 2000-2003 van het Hoogheemraadschap Rijnland".

Deze commissie is actief sinds 27 april 1999. Meer informatie over ruimtelijke ordening kunt u inwinnen bij .