Ruimtelijke Ordening

Activiteiten in 1991

Een van de eerste concrete activiteiten van de VWG op dit gebied is de inspraak bij de HSL geweest. Het rapport "Hoe lang nog?" bespreekt de invloed van de HSL op de weidevogels en het voorkomen van de kleine zwaan in de gemeente Rijnwoude (destijds nog Rijneveld)

Geen HSL door het vogelgebied Rijnwoude
Geen HSL door het vogelgebied Rijnwoude

Deze commissie is actief sinds 27 april 1999. Meer informatie over ruimtelijke ordening kunt u inwinnen bij .