“Zeer geslaagd!” “Er was zelfs vegetarische soep! ” “Lekker buiten iets doen voor de natuur.”
“Heerlijk geknot” “Leuke mensen, goed verzorgd, heel leerzaam en gezellig” “Mooi weer”.

Zo maar wat opmerkingen die door verschillende bezoekers gemaakt werden op de evaluatieformulieren die zij na afloop van de Natuurwerkdag op de door de VWG verzorgde locatie Kruiskade ingevuld hebben.

Er werd op het formulier ook gevraagd om een cijfer te geven voor deze werkdag en het gemiddelde was een 8,5. Wat een prachtig rapportcijfer! Daar kunnen de organisatoren mee thuis komen.

Het weer was 5 november jl. inderdaad erg geschikt om een dagje buiten te werken, en dat was dan meteen het enige element dat de organisatie niet in eigen hand had. Voor de rest was de voorbereiding, die enige weken daarvoor al was gestart, weer prima. Vorig jaar kreeg de VWG op de evaluatieformulieren nog wel eens een tip voor verbeteringen, zoals “Jammer dat er geen toilet was” en “Te weinig handschoenen”., de perfecte gastheer van de knotploeg, heeft inmiddels een toilet in de stal gebouwd die wij mogen gebruiken. En vorige winter is er een voorraadje nieuwe handschoenen aangeschaft. Daarom wist niemand van de bezoekers nu meer iets te bedenken om nog te verbeteren. Hooguit vond men dat er volgende keer wel iets eerder gestart mag worden dan om 10 uur ’s ochtends. De organisatoren zelf vonden het onhandig dat er net iets te weinig gereedschappen aanwezig waren, waardoor er soms even gewacht moest worden omdat iemand anders net met een kniptang in de weer was. Reken maar dat we die punten volgend jaar aanpakken.

Met een groep vaste knotters die zo goed op elkaar is ingespeeld (de teambuildings-bijeenkomst in Noordwijk heeft zijn geld opgebracht….) is het ook niet zo moeilijk om een groep mensen die eens willen meehelpen, te begeleiden. Er waren 21 bezoekers, waaronder één kind, en 22 van onze vaste krachten. Dat betekent dat er eigenlijk sprake was van een één op één begeleiding van elke bezoeker.

Op vijf verschillende plaatsen op de Kruiskade werd gewerkt. Op de meeste locaties ging het daarbij om het knotten van wilgen, één van de eenvoudigere klussen in de
wereld van het knotten, en niet zo gevaarlijk als het omver halen van zwaardere bomen zoals essen. Maar ook werd het essenhakhoutbosje weer onder handen genomen. Het werk daaraan vordert gestaag.

De inwendige mens werd weer perfect verzorgd. Bert was weer op dreef. Iedereen werd ontvangen met koffie en cake. Om 12 uur werd er gepauzeerd , weer met koffie/thee en iets lekkers. En bij de lunch ter afsluiting van deze feestelijke dag werd uitgepakt met twee soorten soep, diverse broodjes, frisdranken en chips. Het kon letterlijk niet op!

De landelijke organisatie had ter gelegenheid van het lustrum (het was de vijfde Natuurwerkdag) voor twee leuke cadeautjes gezorgd: een mooie metalen mok en een kalender 2006. De VWG deed daar nog een jubileumpen bij. Geen wonder dat de bezoekers zo tevreden naar huis gingen. Sommigen gaven aan dit seizoen nog wel eens vaker te willen komen knotten (dat horen we graag!). Anderen beloofden volgend jaar weer van de partij te zijn.

Er was behalve uw verslaggever ook nog “echte” pers op dit evenement afgekomen. We zagen van lokale bladen reporters en fotografen, die het zo te zien eveneens erg naar hun zin hadden. Er vielen ook mooie sfeerplaatjes te schieten van vallende wilgentakken, van zwetende werkers, van een EHBO’ster van de vaste kern die tot de knie in een blubslootje belandde en van apetrotse organisatoren in oranje hesjes. En degene die deze dag het hoogste in rang was, de locatieleider, mocht zelfs in een geel hesje.

Het aantal hoogwaardigheidsbekleders viel dit jaar een beetje tegen. Hadden we twee jaar geleden nog een heuse gedeputeerde van Zuid-Holland op bezoek, nu was er zelfs maar één bestuurslid van de VWG, en dat is nog een vaste knotter ook.. Kom op bestuur, zo missen jullie echt wat!

Door het organiseren van deze dag door de knotploeg van de VWG hebben 21 mensen van heel dichtbij kennis kunnen maken met de natuur. En omdat we een vogelwerkgroep zijn, hebben we de bezoekers zo nu en dan ook nog even gewezen op de gevederde vrienden, die ons werk soms kwamen bekijken. Zo werd één van de locaties langdurig bezocht door een club van zeker 10 Staartmezen. Voor veel van de bezoekers, die deze vogeltjes van heel dichtbij konden zien, een openbaring. Een vrouw zuchtte: “Ik wist niet dat de natuur zó mooi kon zijn!”. Alleen al die opmerking zorgde er voor, dat wat mij betreft de Natuurwerkdag als geslaagd in de boeken kan worden bijgeschreven!!!