De dag was een daverend succes!

Deze uitnodiging verstuurden we naar onze leden en relaties

Kom je ook zaterdag 6 november meewerken op de Natuurwerkdag? Op 250 mooie locaties in heel Nederland kun je actief aan de slag in de natuur.

Zo kun je meehelpen om open plekken in het bos, idyllische laantjes, oer-Hollandse dijken of bijzondere vennen in stand te houden. Geniet van de herfst, doe iets terug voor de natuur en beleef een gezellige dag buiten!

Meld je aan op www.natuurwerkdag.nl/aanmelden of bel 0900-777 09 00.

Met een rode kop van inspanning stond het jochie van een jaar of acht te zagen aan één van de drie stammen van de laatst overgebleven els rechts van de vogelhut. Die boom was niet voor niets overgebleven; eerder was afgesproken dat hij als beeldbepalend element zou blijven staan….
Maar als zo’n grote groep enthousiastelingen tegelijk op drie locaties rond de vogelhut en de ooievaarspaal bij het Spookverlaat aan het werk is, ontsnapt wel eens iemand heel even aan de aandacht. Want hoe goed deze dag ook van te voren door de commissie landschapsbeheer van de vogelwerkgroep was voorbereid, je kunt niet alles voorzien en overzien.

Dat het goed georganiseerd was, blijkt wel uit de na de werkdag ingevulde enquêteformulieren. Alle 22 “buitenstaanders” (er hebben ook 21 eigen leden meegedaan) gaven minimaal het rapportcijfer “acht”!
Nieuwe knotwilgen in den dop
Nieuwe knotters en knotwilgen in den dop
Er was ook heel wat voorbereidingstijd in gaan zitten: flyers ophangen, mails versturen, werklocaties verzinnen, een radio-interview geven om mensen aan te sporen, de catering (Bert was weer opperbest!) regelen, richtingborden maken, vlaggen ophangen, bruggen pionieren, EHBO in orde maken ( de natuurwerkdag leverde gelukkig slechts een ingescheurde nagel en een klein wondje aan een hand op), een welkomstwoord verzinnen etc. etc.
Maar het was het allemaal zeker waard, want wat hebben we een prima dag beleefd. Er kan opvallend veel werk verzet worden op één dag, met 43 enthousiaste mensen, waaronder 6 kinderen. Men had er zoveel zin in, dat er tijdens de paar buitjes regen nauwelijks geschuild werd en dat veel gasten na de soep en het leuke slotwoord van, eigenlijk nog wel even door hadden willen gaan met knotten.

We kregen dit bericht terug

Bericht van de provinciale coordinator van de Natuurwerkdag in ZuidHolland.

Onderwerp: Natuurwerkdag succes

Beste locatieleiders,

Ondanks de regen, die hier en daar in wisselende hoeveelheden viel, is de Natuurwerkdag 2004 in Zuid-Holland een succes te noemen. Er zijn 810 mensen aan het werk geweest (110 meer dan vanmorgen stonden ingeschreven) en ik heb veel enthousiaste reacties van de verschillende locaties gekregen. In totaal zijn zo'n 200 kinderen/jongeren aan de slag geweest en ik hoor dat veel gasten van vandaag jonger zijn dan de 'bestaande'vrijwilligers. Daarmee is de Natuurwerkdag echt een aanvulling op het reguliere vrijwilligerswerk.

Op veel plekken hebben wethouders, gemeenteraadsleden en journalisten een bezoekje aan de Natuurwerkdag gebracht, daarmee lijkt de Natuurwerkdag ook een goed moment om de inzet van vrijwilligers aan politiek en maatschappij duidelijk te maken.
¨... Dank voor jullie inzet en succes met de evt. opvang van de nieuwkomers die na vandaag bij jullie aan de slag willen..

» Han Schouten


De resultaten?

Opruimen voor de Amailia-hut
Opruimen voor de Amailia-hut
Op het eiland met de ooievaarspaal zijn veel vlieren gekortwiekt, waardoor er

nu ruimte is om later deze winter de dikke essen terug te zetten. Daar is overigens al een begin mee gemaakt door enige zeer stoere gasten, die wel in waren voor een uitdaging. De aanvliegroute voor de ooievaars wordt op deze wijze ontdaan van obstakels. Verder werden de nodige wilgen geknot. Het kleine hout werd op bestaande rillen gegooid en klein gemaakt, het grotere hout afgevoerd naar het erf van; de eerste oogst van het nieuwe knotseizoen.

Rechts van de vogelhut stond houtopslag, voornamelijk bestaande uit wilg en els, dat kort bij de grond is afgezaagd en waarbij het afkomend hout dat te klein is om te verkopen deels in de bosrand naast de hut verwerkt is en deels op losse hopen is gegooid. Het uitzicht vanuit de hut naar rechts is enorm toegenomen; je kijkt nu weer tot de vaart. Dit vergemakkelijkt ook de aanvliegroute naar het plasje voor de hut. Misschien zien we volgend voorjaar weer grutto’s op het eilandje?

Links van de hut stond ook veel opslag, hier gedomineerd door lage knotwilgen. Een ideale locatie voor beginnende knotters. Alle pruiken zijn er af geknipt. Ook hier is het uitzicht enorm toegenomen.

Neem eens een kijkje vanaf de weg langs het Spookverlaat. Het is goed te zien hoeveel werk er verricht is. Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Er waren landelijk meer dan 200 werklocaties, maar dit was ongetwijfeld de allerbeste. En volgend jaar wordt het vast nog beter, want de organisatoren leren elke keer wat bij. Op naar de 50 deelnemers...........

En die Els rechts van de hut? Die blijkt met twee stammen ook nog steeds heel mooi tot zijn recht te komen.