Opening Zaakbek

In de praktijk was het nieuwe onderkomen van de VWG-"knotploeg" al een tijdlang in gebruik, maar "officieel" was het allemaal nog niet.

Sinds zaterdag 11 oktober 2003 is dat allemaal anders: er was zelfs een speciaal dagprogramma voor opgesteld …. En wel van tien uur 's ochtends tot vier uur 's middags.

Verslag

In de ochtenduren werd aan de oostkant van de Kruiskade het nodige knotwerk gedaan en op het erf vanwerd hout gekloofd om het voor verbruik geschikt te maken. Iedereen die wilde kon op beide plekken een kijkje gaan nemen. Nadat de knotters van een meer dan welverdiende portie vijf-sterren-erwtensoep hadden genoten werd het tijd om het nieuwe onderkomen onderkomen officieel te openen. Intussen hadden hadden zo'n vijfenvijftig belangstellenden, inclusief een aantal vertegenwoordigers van de pers, zich op een gezellige manier verzameld om van het een en ander getuige te zijn.

Om kwart over twee startte onze VWG-voorzitterhiermee met een op rijm gestelde openingsspeech, waarin hij de "behuizing"vanaf 1980 tot heden belichtte en die voor alle aanwezigen beschikbaar was. Vervolgens verrichte, geassisteerd door coördinator Landschapsbeheer, de "echte" openingshandeling: het zichtbaar maken van een bord met daarop een prachtige afbeelding van de eendensoort Grote Zaagbek, die de in letters aangegeven naam "de Zaagbek" op het onderkomen verduidelijkt en accentueert. Een in relatie met het landschapsbeheer geweldig toepasselijke naam.

Tot slot van het officiële gedeelte kregenvoor het beschikbaar stellen van de benodigde ruimte een bloeiende plant aangeboden. Natuurlijk was hiermee de koek - in casu drankjes en hartigheidjes - niet op en kregen alle aanwezigen ruimschoots gelegenheid het "knotterspaleis" van buiten en binnen te bewonderen. En die bewondering is het onderkomen ruimschoots waard: er is geweldig veel tijd en energie aan besteed en het is en blijft een lust voor het oog om te zien ! Kortom: een mijlpaal in de geschiedenis van onze VWG.

Bljje gezichten
De aflevering van het nieuwe onderkomen brengt veel blije gezichten

Publiciteit voor de VWG via de kabelkrant

Op de kabelkrant verscheen een verslag van Jaap Hoek. Hij heeft de foto's van het verslag van de opening aan de VWG ter beschikking gesteld.

Historie van het knottershok

Ter gelegenheid van deze gebeurtenis heeft onze voorzittereen historische voordracht gehouden. Op rijm nog wel!

Periode I van 1980 tot 1989

Wapperend zeildoek

Een echt historisch "Goud van Oud",
ook toen was 't weleens bitter koud:
maar of 't nu zon was, storm, hagel, ijs, sneeuw of regen,
de knotploeg van toen kon toch overal tegen:
want met behulp van de zeiltjes van
waren we de elementen uiteindelijk altijd de baas !

Periode II, 1989 tot begin 2003

Op wieltjes

Mobiliteit, bergruimte, een tafel, banken en een dak:
"Staatsbos" leverde ons knotters aanzienlijk meer arbeidsgemak !
Onze behuizing ging als aanhanger, koffie- en soepkantine mee,
de "Pipowagen" gaf beschutting, wat warmte, was droog en stelde dus een ieder tevrêe
Maar …. met het verstrijken van de tijd
werd-ie te klein, vertoonde gebreken en raakte ook z'n veiligheid kwijt.

Periode III, 7 februari 2003 tot heden 11 oktober 2003

Knotterspaleis

Meer knotters - meer ruimte - comfort - meer werktijd - meer vlijt,
het "thuisgevoel" - beplanting - binnendecoratie - verwarming - geen spijt.
Met dank aan velen, zoals Jan,,,en vele andere namen
van noeste werk(st)ers die allemaal gingen en kwamen,
staat er nu een prachtig solide knotterspaleis:
dit moment is hiervan het keiharde bewijs !

Mijn felicitaties, het gedane werk was uiterst bekwaam,
zometeen gaan we over tot officieel geven van de naam.
Een wens tot slot: dat dit fantastische onderkomen
tot in lengte van jaren mag fungeren als het centrum van onze knottersdromen !

Contact

Voor meer informatie over landschapsbeheer kunt u contact opnemen met bij geen gehoor kunt u ook met contact zoeken.