AVG

Om als vereniging te kunnen functioneren voeren we een aantal registraties. Waarom we wat vastleggen, bij wie wat bekend is en waar u om inzage kunt vragen of aangepaste afscherming, leest u in ons AVG - Privacyreglement en AVG - Register van activiteiten.


De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is . Hij werkt samen met .