Met het oogmerk de vogelstand te bevorderen verzamelen en verspreiden de leden van "de Vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude e.o." kennis over vogels, zijn haar leden actief met landschapsbeheer en vogelbescherming - sinds 1980-, en genieten ze van vogels.

Op 30 mei 2015 vierden we ons 35-Jarige jublieum met een enorme hoeveelheid leuke activiteiten!In de Braakbal publiceert de VWG elk kwartaal tellingen en excursieverslagen

De verenigingstatuten benadrukken het "werkgroep"karakter en vraagt om inzet van de leden in werkgroepen. Denk daarbij aan activiteiten zoals: landschapsbeheer, weidevogelbeheer, het plaatsen van nestkasten en -vlotjes, wintertellingen en broedvogel-inventarisaties. De leden van de VWG brengen bij formele instanties met de verzamelde kennis de vogelbelangen onder de aandacht
 
Waar kan ik die vogels zien? Het werkgebied van de VWG en haar leden is omvangrijk. Via het menu "vogelgebieden" leest u alle details over broedgevallen, waarnemingen en wintertellingen per gebied. Vragen? U kunt ze direct stellen aan de betrokken specialisten of auteurs. U treft hun naam en (email-)adres op of onder aan de pagina's waar zij inhoudelijk voor staan. Zij zouden het erg leuk vinden iets van u te horen of te lezen! Kan ik ergens aan mee doen? U bent van harte welkom op de publieksexcursies en -avonden! Bekijk de geplande activiteiten voor dit seizoen en meld u tijdig aan!

Naar de top van deze pagina.
Vragen over de vereniging kunt u richten tot de secretaris: