Overzicht per 26 november 2023, uitleen aan leden.
De bibliotheek werd door  beheerd en wordt afgebouwd.

Eigen verenigingsuitgaven

Broedvogelinventarisaties

 • Houtkamp/Heemtuin Leiderdorp 1983 t/m. 2002 ()(samenvattend overzicht op CD- en papieren versie
 • De Wilck: 2000/2007 (Wisselend,,,,,)
 • De Wilck: 2010, 2011, 2013 tm. 2023 () (CD)
 • Spookverlaat/Kruiskade Hazerswoude 1995 t/m. 2005 (hard copy) ()
 • Spookverlaat/Kruiskade 2006 + voorgaande jaren: speciaal en uitgebreid  rapport t.b.v. Staatsbosbeheer Regio West
  (&) (zowel digitaal als in hard copy)
 • Spookverlaat/Kruiskade: 2006 t/m. 2023 (jaarlijks verslag met diverse bijlagen, alleen digitaal) ()

Wintervogels

 • Wintervogels in de Rijnstreek 1995/2000 ()
 • Overwinterende Kleine Zwanen Leiderdorp/ Zoeterwoude/ Hazerswoude-Dorp/ Alphen a/d Rijn/ Hoogmade (VWG Koudekerk/ Hazerswoude e.o.-1991)

Diverse onderwerpen

 • De Zwarte Stern in Rijnwoude (&) (opgenomen in het Vogeljaar 47-5, 1999)
 • Vogels in de buurt (VWG Koudekerk/ Hazerswoude. e.o., 2005)
 • De Braakbal (kwartaalperiodiek) (1980/heden)

Verslagen/foto’s leden-vogelreizen buitenland

 • Zuidwest-Polen, voorjaar 2000 (CD)
 • Oost-Schotland, voorjaar 2002 (CD)
 • Noordoost-Hongarije, voorjaar 2004 (CD)
 • Spaanse Extremadura, voorjaar 2006 (CD)
 • Lesbos, Griekenland, voorjaar 2008 (CD)
 • Mecklenburg-Vorpommern, Noordoost-Duitsland, voorjaar 2010 (CD)
 • Noordoost-Spanje (Ebrodelta, Los Molinos, Pyreneeën), voorjaar 2012 (CD)
 • Bulgarije (Zwarte Zeekust e.o.+ zuidelijke gebergten), voorjaar 2014 (CD/DVD)
 • Letland (Zuidhelft) 2 reizen, mei 2016 (CD)
 • Marokko, februari 2018 (CD)

Uitgaven van anderen

Vogelsoorten  en  soortengroepen

Stadsvogels

 • Stadsvogels in hun domein (Jip Louwe Kooijmans, 2014)

Boerenlandvogels

 • Weidevogels in een veranderend landschap (v.d. Geld/Groen/Van ’t Veer/ (2013)
 • Akkervogels (Koos Dijksterhuis – Hans Hut) (2009)

Roofvogels en Uilen

 • Uilen van Europa (geactualiseerde.editie) – biologie-kenmerken-populatie (Mebs/Scherzinger)(Tirion Natuur/ Vogelbescherming Nederland , 2010)
 • Kerkuilen (David Chandler – vert. Ger Meesters, 2011)
 • De Steenuil (Van Harxen en Stroeken, 2011)

Standaardwerken + informatie Nederland, Europa, Wereld

Algemene informatie + Wereld

 • De Grote Trek – vogelsoorten, routes, pleisterplaatsen  (Guilhem Lesaffre) ( National Geographic, 2001)

Europa

 • Europese Broedvogelatlas (Engelstalig, 1997)
 • Nederlandstalige samenvatting Europese broedvogelatlas (1997)
 • A Climatic Atlas of European Breeding Birds (Huntley e.a.;Durham Univ., the RSPB & Lynx Ed. Barcelona, 2008)
 • Vogeldeterminatie – ontdek de verschillen tussen vergelijkbare soorten vogels (Keith Vinicombe, Alan Harris, Laurel Tucker) (Engeland 2014 / Nederland 2015, vertaling Ger Meesters)
 • European Breeding Bird Atlas – 2 (november 2020) = Distribution, Abundance and Change

Nederland - landelijk

 • Topografische Inventarisatieatlas voor  Flora en Fauna van Nederland (Vogelbescherming Nederland en Veldonderzoek Flora en Fauna - VOFF, 2007)
 • Een eeuw vogels beschermen (Vogelbescherming Nederland) (Frank J.A. Saris, 2007)
 • Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten in Nederland 1994 (Eduard R. Osieck&Fred Hustings (Sovon))
 • Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels 2004 (Vogelbescherming Nederland &Sovon)
 • Rode, Oranje en Blauwe Lijst van de Nederlandse wintergasten en doortrekkers (Sovon, 2017) (CD)
 • Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels (Sovon, 2017) (CD)
 • Windmolens (bij de Kreekraksluizen) (milieubiologie R.U. Leiden, 1991) (bijin bewaring)
 • Atlas van de Nederlandse Vogels (Sovon, 1978/19831987)
 • Atlas van de Nederlandse broedvogels (1998/2000) (Sovon) (2002)
 • Vogelatlas van Nederland (2013-2015) (Broedvogels, wintervogels en 40 jaar verandering) (Sovon, 2018)
 • Handboek Vogels van Nederland (Luc Hoogenstein en Ger Meesters) (KNNV Uitgeverij, 2009)
 • Algemene en schaarse vogels van Nederland (Bijlsma, R.G., Hustings, F. & Camphuysen, C.J.) (GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij; Haarlem/Utrecht) (2001)
 • Zeldzame vogels van Nederland (Arnoud B. van den Berg, Cecilia A.W. Bosman) (GMB Uitgeverij, Haarlem / KNNV Uitgeverij, Utrecht) (1999, 2001)

Wetgeving, procederen, inspraak, richtlijnen voor beheer, vervaardiging, tellingen, inventarisaties, enz.

Wetgeving

 • Handleiding Wet Ruimtelijke Ordening voor Vogelwerkgroepen (Vogelbescherming Nederland, 2000)
 • Flora- en Faunawet: informatieve notitie (Vogelbescherming Nederland, 16-12-2002)
 • Vogels en de Wet (Veren. Politie Dieren- en Milieubescherming i.s.m. Vogelbescherming Nederland en KNNV-Uitgeverij) (2008)

Monitoren, inventariseren, tellen

 • Vogelinventarisatie (achtergronden, richtlijnen, verslaglegging) Werkgr.Handboek Vogelinventaris./Rijksinst. voor Natuurbeheer, 1985)
 • Handleiding Sovon Broedvogelmonitoring: Broedvogelmonitoring Project (BMP) & Kolonievogels (Sovon, Vogelonderzoek, Nijmegen - 2023)

Vogelgebieden, -tochten, -kijkplaatsen, tips m.b.t. vogels kijken enz.

 • Vogelkijkgids Nederland (Boris Everwijn) (2005)
 • Van Heuvelrug tot Duin: natuurgebieden in Zuid-Holland en Utrecht (2000) (Staatsbosbeheer - SBB)

Diversen

Niet-periodieke uitgaven

 • Div. publicaties mbt. overh.zaken, ruimt.ordening, openb.werken, andere publ.aangelegenh. (bij)

Periodieke uitgaven

Niet alle uitgaven worden bewaard, alleen de laatste 2 kalenderjaren:

 • Sovon Nieuws
 • Vogelbalans Sovon (jaarlijks)
 • Limosa

Niet alle uitgaven worden bewaard, alleen het laatste kalenderjaar:

 • Landschapsbeheer-ZH
 • Bont Allerlei (IVN Afd. Alphen a/d. Rijn e.o.)
 • Bladgroen (IVN-afd. Leiden/KNNV regio Leiden)
 • De Strandloper (Vereniging van Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk)
 • Groene Hart Leven (Stichting Groene Hart, Woerden)
 • De Praatpaal (VWG Zoetermeer)
 • Incidentele nit-periodieke uitgaven

De bibliotheek werd door  beheerd en wordt afgebouwd.