Terug

0 Tellen en Corona, kan dat? | 5 miljoen wat? | Véél ganzen - Sovon - 2021-01

Wadden: coronamaatregelen verhinderen integrale hvp-tellingen

Voor december stond ‘opnieuw’ een extra integrale hvp-tellingen op het programma, nadat deze een jaar eerder in het water viel door een decemberstorm met bakken regen en een enorm verhoogd peil. Lees meer

Terugblik Midwintertelling 2020

Bij de telling van januari 2020 werden meer dan 5.485.000 vogels geteld. Vanaf 2011 ligt het totaal aantal getelde vogels steeds boven de 5 miljoen en meestal zelfs rond de 5,5 miljoen. Lees meer

Ganzen en zwanen: bovengemiddelde aantallen

De eerste resultaten van de december-telling lieten bovengemiddelde aantallen zien van o.a. Toendrarietgans, Grauwe Gans, Grote Canadese Gans, Kolgans en Knobbelzwaan. Vooral Kleine Rietgans en Kleine Zwaan waren daarentegen beduidend schaarser. Lees meer