Terug

0 De Brilduiker | Ganzen- en Zwanentrek - Sovon - 2021-02

De Brilduiker

De Brilduiker behoort tot een van de mooiste wintergasten in ons land: vooral de zwartwitte mannetjes, maar ook de minder opvallende vrouwtjes mogen er zijn. Lees meer

Ganzen en zwanen: winterse trekbewegingen

We hebben nog weinig zicht op de aantallen in januari, omdat vanwege covid-19 de midwintertelling over een wat langere periode was uitgesmeerd dan gebruikelijk en de Waddenzee pas in het laatste januari-weekeinde werd geteld. Lees meer