Terug

0 Watervogeltellingen VWG - 2021-01

 • Kleine zwaan; hiervan zijn er 102 gezien in de Hondsdijkse Polder.
 • Toendra rietgans; deze soort werd in meerdere polders geteld de meeste zaten dit keer in Woubrugge Kerkweg met 905 stuks en  de Lagenwaard met 710 stuks.
 • Kolganzen waren het best vertegenwoordigd in de Oostbroekpolder met 1499, de Grote polder met 825 en de Lagenwaard met 820 stuks.
 • Grote Canadese gans: 114 in de Vlietpolder en 148 in de Westbroekpolder.
 • De meeste krakeenden zaten in de Riethoornse polder t.w. 224 exemplaren.
 • Wulpen hadden hun favoriet stekken in de Vlietpolder en Hondsdijkse Polder met respectievelijk1543 en 720 stuks.
 • Voor smienten (5106), goudplevieren (1858) en kieviten (3318) is de Wilck de aangewezen plek.
 • Opvallende waarnemingen

En verder

 • 1 Grote gele kwikstaart zowel in de Lagenwaard als in de Honsdijkse Polder.
 • 10 graspiepers in de Grote polder en 13 in de Gnephoek.
 • 2 goudhaantjes zowel bij de Zegerplas als in de Riethoornse Polder.
 • 3 Witte kwikstaarten werden (al) gezien in De Wilck (1), Oostbroekpolder (2).
 • 1 ijsvogel in polder Achthoven. Hier ook 2 roodborsttapuiten.
 • 1 zwarte zwaan in de Doespolder.
 • slechtvalk in de Oostbroekpolder.
 • 1 sperwer in de Hondsdijkse polder.
 • 11 buizerds in De Wilck

Tot slot een soort die we niet vaak tegenkomen in onze telgebieden, de kleine zilverreiger, met 2 exemplaren in de Riethoornse polder aanwezig. En wie zegt dat waterhoentjes steeds minder worden in aantal, moet eens gaan kijken in de Riethoornse polder.  Maar liefst 53 stuks.