Terug

0 Watervogeltellingen VWG - 2021-01

Bij deze de nieuwsbrief van onze tellingen van de eerste maand van het nieuwe jaar. De gegevens voor 18 van onze 21 polders  zijn ingevuld en verwerkt. Hieronder de meest in het oog springende waarnemingen wat betreft aantal en/of soorten in december.

Bijzonderheden per soort 

Kleine zwaan; hiervan zijn er 102 gezien in de Hondsdijkse Polder.

Toendra rietgans; deze soort werd in meerdere polders geteld de meeste zaten dit keer in Woubrugge Kerkweg met 905 stuks en  de Lagenwaard met 710 stuks.

Kolganzen waren het best vertegenwoordigd in de Oostbroekpolder met 1499, de Grote polder met 825 en de Lagenwaard met 820 stuks.

Grote Canadese gans: 114 in de Vlietpolder en 148 in de Westbroekpolder.

De meeste krakeenden zaten in de Riethoornse polder t.w. 224 exemplaren.

Wulpen hadden hun favoriet stekken in de Vlietpolder en Hondsdijkse Polder met respectievelijk1543 en 720 stuks.

Voor smienten (5106), goudplevieren (1858) en kieviten (3318) is de Wilck de aangewezen plek.

Opvallende waarnemingen

1 Grote gele kwikstaart zowel in de Lagenwaard als in de Honsdijkse Polder.

10 graspiepers in de Grote polder en 13 in de Gnephoek.

2 goudhaantjes zowel bij de Zegerplas als in de Riethoornse Polder.

3 Witte kwikstaarten werden (al) gezien in De Wilck (1), Oostbroekpolder (2).

1 ijsvogel in polder Achthoven. Hier ook 2 roodborsttapuiten.

1 zwarte zwaan in de Doespolder.

slechtvalk in de Oostbroekpolder.

1 sperwer in de Hondsdijkse polder.

11 buizerds in De Wilck

Tot slot een soort die we niet vaak tegenkomen in onze telgebieden, de kleine zilverreiger, met 2 exemplaren in de Riethoornse polder aanwezig. En wie zegt dat waterhoentjes steeds minder worden in aantal, moet eens gaan kijken in de Riethoornse polder.  Maar liefst 53 stuks.