Terug

0 Watervogeltellingen VWG - 2021-02

Koud!

Bij deze de nieuwsbrief van onze tellingen van de februari 2021. Alle 21 polders  zijn ingevuld en verwerkt. Vermoedelijk door de ongunstige weersomstandigheden (veel ijs, sneeuw en kou) is het aantal getelde soorten voor een deel van onze polders beduidend lager (- 30 tot - 60%) dan gebruikelijk in dezelfde periode in voorgaande jaren.  Ook is voor veel  soorten het aantal getelde vogels beduidend lager. Hieronder de meest in het oog springende waarnemingen wat betreft aantal en/of soorten februari.

Kleine zwanen zijn gemeld in de Munnikkenpolder,  Polder Achthoven, De Wilck en de Hondsdijkse Polder met respectievelijk 53, 50, 11 en 5 stuks. Bij de eerste 2 genoemde polders kan sprake zijn van een dubbeltelling aangezien beide gebieden erg dicht bij elkaar liggen, op verschillende dagen zijn geteld en het ongeveer hetzelfde aantal betreft.

Kolganzen zijn geteld in  de Westbroekpolder  en de Grote Polder (N+Z) met respectievelijk 346 en 1350 stuks.

Grauwe ganzen waren met 613, 679 en 708 stuks redelijk vertegenwoordig in de Grote Polder, de Oostbroekpolder en de Riethoornse Polder.

Grote Canadese gans zat met 190 exemplaren in de Doespolder.

Voor de smient was dit maal De Wilck niet de favoriete plek (slechts 600). De meeste zaten in en bij de wakken van de grotere plassen als de Wijde Aa, de Zegerplas en Munnikkenpolder (Vadedoplas) met respectievelijk 3752, 6000 en 1100 stuks. Flinke aantallen krakeenden zaten in de Grote Polder (570) Zegerplas (340) en de Wijde Aa (291).

Op deze laatst genoemde plek ook 715 wilde eenden.

Kuifeenden  zaten dit maal voornamelijk in de Zegerplas t.w. 350 stuks.

Meerkoeten zijn in ons hele telgebied goed vertegenwoordigd met in totaal 3566 stuks waarvan de meeste, t.w. 522,  in Polder Achthoven

En verder:

Wulpen met 704 in de Vlietpolder en 1248 in de Doespolder. Naast elkaar gelegen polders maar geen dubbeltelling omdat de telling op dezelfde dag en tijd is uitgevoerd. Wel leuk om te vermelden dat sinds enkele weken een wulpenslaapplaats is gevestigd in de Munnikkenpolder. De laatste telling  hier geeft ongeveer 1400 exemplaren aan.

Grote gele kwikstaart   1x in de Hondsdijkse Polder

IJsvogels  zijn geteld  in zowel  de Riethoornse Polder (1x) en bij de Zegerplas (2 x).

Houtsnip is waargenomen bij de Zegerplas (1 x) en in de Vlietpolder (2 x)

Sperwer werd gezien in de Grote Polder en de Doespolder. Beide keren 1 exemplaar.

Slechtvalk: 1 x in Polder Achthoven.

Aalscholver: een hoog aantal gezien de gebruikelijke  (rond de 10) aantallen voor deze soort t.w. 35 stuks in/bij de Zegerplas.  Ze zijn al in broedkleed.

Grote Zilverreiger en Blauwe Reiger

Ik heb dit maal eens gekeken naar de februaritellingen van de afgelopen 5 jaar voor de blauwe reiger en de grote zilverreiger binnen ons hele telgebied. Het is duidelijk te zien dat in februari 2021 de aantallen voor beide soorten veel lager zijn dan in de voorgaande 4 jaren. Mogelijke oorzaak de plotselinge koude periode met veel sneeuw en ijs. De Grote zilver is bijna geheel verdwenen en van de Blauwe zijn er minder dan 50% nog aanwezig.