Terug

0 Ledenraad | IJsvogelfonds | Wilde Eend | Merel - VBN - 2020-12

Oproep Ledenraad Vogelbescherming

Komende tijd ontstaan weer enkele vacatures in de Ledenraad. Het meedenken  met onze Vereniging vraagt om een Ledenraad die van vele markten thuis is.

Wat ons daarbij bindt, is het beschermen van vogels en hun leefgebieden.
Wij zijn op zoek naar mensen die kennis en ervaring hebben op het gebied van financiën, organisatie van verenigingen, marketing en communicatie, natuurbescherming en/of ornithologie. U kunt zich aanmelden voor de Ledenraad als u minimaal 1 jaar lid bent van de Vereniging.
Heeft u belangstelling en wilt u tijd vrijmaken om actief deel te nemen? Op www.vogelbescherming.nl/ledenraad vindt u meer informatie en vertellen Ledenraadsleden waarom ze lid zijn.

10 jaar IJsvogelfonds

Het IJsvogelfonds is hier al vaker voorbij gekomen.

Met een bijdrage van de Nationale Postcodeloterij kunnen wij projecten van Vogelwerkgroepen (mede) mogelijk maken.
En dat al 10 jaar lang. Zie hier voor een soort samenvatting van 10 jaar IJsvogelfonds, met een paar leuke voorbeelden van toegekende projecten.

 

Vogelbescherming nodigt jullie dus bij deze ook weer uit om innovatieve projecten in te dienen bij het IJsvogelfonds. Twee maal per jaar maakt het fonds bekend welke projecten gehonoreerd worden. De eerstvolgende deadline is 15 april 2021. Zie hier voor en hier voor meer informatie over het IJsvogelfonds. Ook vinden jullie daar alle toegekende projecten van de afgelopen 10 jaar.

We zien jullie aanvragen graag tegemoet!

Nog meer geld ‘te geef’

Maar er zijn meer van dergelijke fondsen. Denk bijvoorbeeld ook eens aan de Van der Hucht de Beukelaar Stichting of het Bettie Wiegmanfonds.

Wat dat eerste betreft: het gaat hierbij om max. (en bij hoge uitzondering) enkele duizenden Euro’s, maar vaak kan dat al flink helpen

Via de website van de Van de Hucht de Beukelaar kan men aanvragen indienen: www.vdhdb.nl. Lees echter wel tevoren even wie in aanmerking komen.

Een ander fonds waar jullie aan kunnen denken, vooral bij projecten in de drie noordelijke drie provincies, is de Stichting Bettie Wiegmanfonds.

De Stichting Bettie Wiegman Fonds heeft ten doel het stimuleren van onderzoek naar en bescherming van in Nederland - en met name Noord-Nederland en Waddengebied - voorkomende vogels. Voor meer informatie zie: www.bettiewiegmanfonds.nl.. De huidige inzendtermijn staat overigens nog tot 15 februari a.s. open, dus als jullie nog een project ‘klaar’ hebben liggen?

Jaar van de Wilde Eend

Het Jaar van de Wilde Eend is bijna afgelopen. En de inspanningen van jullie en onderzoekers hebben zeker resultaten opgeleverd. Dit krijgt volgend voorjaar zijn apotheose, dus wordt vervolgd. Maar we willen jullie de nieuwste informatie niet onthouden.

Namens Sovon willen we in ieder geval iedereen bedanken die heeft meegedaan aan het kuikenonderzoek, extra heeft gelet op de manvrouw-verhouding tijdens de maandelijkse watervogeltellingen of op een andere manier heeft bijgedragen!

2022: Jaar van de Merel

Meteen na het Jaar van de Wilde Eend verwachten jullie natuurlijk een nieuwe soort. 2022 wordt dat het Jaar van de Merel.

Je zou zeggen dat een van de meest algemene vogels van Nederland zich prima kan redden. Toch gaat de Merel enkele jaren in aantal achteruit. Komt het door de droogte? In hoeverre speelt de besmetting met het Usutu-virus een rol? Hoog tijd voor meer onderzoek. Vandaar dat Vogelbescherming en Sovon 2022 uitroepen tot het Jaar van de Merel. In 2021 treffen we daar de voorbereidingen voor.

We willen weten waar deze forse afname door komt. We vermoeden dat het Usutu-virus veel slachtoffers heeft gemaakt. Is dat inderdaad zo en maakt het virus nog steeds slachtoffers? Of brengen merels ook minder jongen groot? En zijn er verschillen tussen de aantallen merels binnen en buiten het stedelijke gebied? Hoe algemeen deze soort ook is, we blijken heel veel dingen nog niet te weten. Daarom duiken we in het Jaar van de Merel dieper in de aantalsontwikkeling en broedsucces van de soort.

In 2022 staat een groot publieksonderzoek op het programma. Dat jaar zijn ook de gemeenteraadsverkiezingen. Een mooie kans om aandacht te vragen voor groene wijken en tuinen, want merels zijn niet zo dol op stenen en tegels. Heel 2021 gaan we gebruiken om het Jaar van de Merel goed voor te bereiden.

Beste wensen! Rest mij nog om jullie fijne feestdagen toe te wensen, en alvast een gezond & vogelrijk 2021! -  Groetjes, Gert Ottens