Terug

0 Ganzen en Zwanen | Aalscholvers | Zeearend | Grote Zilverreiger - Sovon - 2019-11

In deze nieuwsbrief:

  • Ganzen en zwanen: Opnieuw trage start winterseizoen ganzen
  • Aalscholvers en de invloed van de Zeearend
  • Slaapplaatsen: Aalscholver & Grote Ziverreiger
  • Waddenzee: Neemt de Wulp ook hier nu af?

https://www.sovon.nl/nl/publicaties/nieuwsbrief-watervogeltellingen-nederland-november-2019