Terug

0 Ganzen en zwanen | Steltlopers | Vogelgriep | Slaapplaatsen | Wadden - Sovon - 2020-12

Hierbij vind je de watervogelnieuwsbrief van december 2020 met daarin:

  • Ganzen en zwanen: geslaagde novembertelling (Kees Koffijberg)
  • Binnenlandse steltlopertelling: voorlopige resultaten Goudplevier en Kievit (Romke Kleefstra & Menno Hornman)
  • Watervogeltelling en vogelgriep (Jan Schoppers & Menno Hornman)
  • Slaapplaatsen: online workshop slaapplaatsen en slaapplaatstellingen (Paul van Els)
  • Wadden: vogelgriep treft de internationale Waddenzee (Romke Kleefstra)

Je kunt hier de volledige nieuwsbrief lezen over Nederland. Hier staat nieuws over Zuid-Holland.