Terug

1 Watervogeltellingen VWG - 2020-11

Bij deze de nieuwsbrief van onze tellingen van de afgelopen maand. Dit maal zijn de gegevens voor 20 van onze 21 polders ingevuld. Eerst nog een kleine aanvulling van opvallende waarnemingen die ik in de nieuwsbrief van oktober ben vergeten te vermelden t.w.

IJsvogel 1 x in  De Wilck, de Vlietpolder en de Oostbroekpolder en

Bokje 1 x  in de Wilck. Deze soort wordt vrij zelden gemeld in de wintertellingen. Ook nog 2 zwarte mezen  in de Geer en Buurtpolder.

Het overzicht

De grote Canadese gans was goed vertegenwoordigd met 173 stuks in de Vlietpolder, 121 stuks in de  Oostbroekpolder en 85 stuks in  Polder Achthoven.  Van de  kolgans zaten er maar liefst 2925 in de Oostbroekpolder.  In de Lagenwaardse polder werden 312 nijlganzen gespot.

Uiteraard weer heel veel smienten, 5020 stuks, in De Wilck en 1105 in de Groenendijkse Polder.  Ook in De Wilck 76 slobeenden en 1 slechtvalk. De krakeend was talrijk in de Riethoornse Polder  met 184 stuks, en ook in de Boterpolder  een mooi aantal van 54 stuks. De Grote Polder (noord en zuid tezamen) telde  zoals gewoonlijk weer het grootste aantal knobbelzwanen t.w. 158 stuks

De meeste Goudplevieren werden gezien in de Groenendijkse polder en Barrepolder met respectievelijk 330 en 135 stuks. Ook in de Groenendijkse polder 506 wulpen. In de Gnephoek zijn 20 ringmussen en 20 veldleeuweriken geteld. Op de Zegerplas dobberden 4 dodaarzen.

Zowel in de Lagenwaardse polder als de Hondsdijkse polder vielen 2 watersnippen op. In de Oostbroek polder en de Barrepolder werd 1 grote gele kwikstaart waargenomen. Tot slot 1 x zwarte zwaan in de Boterpolder.

Verder een keer aandacht voor een paar soorten die vaak onder de radar blijven omdat ze (te) gewoon zijn. Ze staan  bij elke telling in vrijwel al onze gebieden op de lijst.  Dit maal zijn dat de grote Canadese gans, de knobbelzwaan en de stormmeeuw.

Om met deze laatste te beginnen, op de bijgevoegde verspreidingskaart  van november is te zien dat ons deel van het Groene Hart kennelijk erg geliefd is als foerageerplek. De aantallen behoren duidelijk bij de hoogste in onze provincie. Voor ons telgebied zijn  er dat bijna 2000 in de afgelopen maand november.

Verspreiding van de stormmeeuw in Nederland

Wat betreft  knobbelzwaan en grote Canadese gans: beide soorten lijken in de loop der jaren toe te nemen zoals in onderstaande grafieken te zien is. Dit geldt zeker voor de laatst genoemde soort.

Grote Canadese Gans - Ton Renniers

In de grafieken zijn de tellingen van oktober en november over de laatste 10 jaar weergegeven.

1 Reactie

 • Rob Eveleens

  16-12-2020 14:30

  Dag Ton,

  erg gaaf die overzichten over langere periodes. Deze aantallen lijken toe te nemen. Terwijl we veel horen dat het leger wordt in de polders. Kan je daar iets meer over zeggen?
    Captcha