Terug

0 Watervogeltellingen VWG - 2020-10

Van 5 onze polders ontbreken jammer genoeg  door verschillende omstandigheden, de resultaten. Op het moment dat ik dit schrijf is de herfst alweer een dikke maand onderweg, hoewel op sommige dagen de temperatuur doet vermoeden dat het nog /al weer voorjaar is. Het aantal wintergasten neemt  langzaam toe en het aantal waarnemingen van onze wegtrekkende broedvogels neemt inmiddels duidelijk af. Hieronder weer de meest in het oog springende waarnemingen voor afgelopen maand.

Het overzicht

Wat betreft wegtrekkende zangvogels werd er 1 tjiftjaf geteld in de Barrepolder. Er waren 2 zwarte roodstaarten aanwezig in de Westbroekpolder, 8 veldleeuweriken werden opgemerkt in de Grote polder en 1 tapuit in De Wilck. Ook werden er nog 2 late boerenzwaluwen  geteld in de Oostbroekpolder.  

Verder  zijn er ijsvogels geteld in respectievelijk de Lagenwaardse polder (1x) en Hondsdijkse polder (2x).  3 grote gele kwikstaarten waren aanwezig in polder Achthoven evenals een blauwe kiekendief.  De eerste koperwieken zijn alweer geteld waarvan 20 stuks gespot in de Grote polder.  Een groep van 52 kramsvogels werd gezien in de  Munnikkenpolder. Hier ook 18 putters aanwezig. Maar liefst 82 houtduiven waren present in de Doespolder.  In en rond de Zegerplas  werden 13 futen en 8 staartmezen geteld. Er werden 544 en 435 wulpen geteld in respectievelijk de Vlietpolder en de Gemenewegse polder. Voor de goudplevieren was De Wilck weer top of the bill met 2331 stuks.  Dit geldt ook voor de weer in aantallen toenemende smienten in dit Natura 2000 gebied t.w. 3736 stuks op afstand gevolgd door 378 stuks in de Vlietpolder.  Kolganzen werden waargenomen in de Wilck en de Oostbroekpolder met respectievelijk 1109 en 1403 stuks. Er zou in dit geval mogelijk sprake kunnen zijn van dubbeltelling, aangezien deze 2 polders aan elkaar grenzen en groepen ganzen zich tussen  tellingen door kunnen verplaatsen (zie hiervoor ook een van mijn nieuwsbrieven in het seizoen 19-20).  Eveneens in de Oostbroekpolder 1556 grauwe ganzen. Deze soort was ook met 1080 stuks aanwezig in de Lagenwaardse polder. In de Westbroekpolder zaten 159 grote Canadese ganzen. Tot slot nog een telling van 30 watersnippen in De Wilck.

Succes met de teling van het komende weekend op 14 en 15 november.