Terug

0 Online bijeenkomsten 2 tot 10 juni 2020 - 2020-05

Twee soorten online bijeenkomsten

Het gaat om twee soorten online bijeenkomsten, een Webinar met een algemene presentatie en gesprekstafels over specifieke onderwerpen.

Algemene presentatie dinsdag 2 juni en woensdag 3 juni van 20.00 – 21.00 uur.

Dit gaat over welke 14 ideeën voor maatregelen zijn onderzocht, hoe we dat hebben gedaan en wat de uitkomst is. En we vertellen hoe het vervolg eruit ziet en wat de planning is. U kunt tijdens de bijeenkomst vragen stellen. Die beantwoorden we zoveel mogelijk ter plekke. Aan dit webinar kunnen veel mensen meedoen. Na aanmelding, krijgt u informatie over de werkwijze. U hoeft er niets voor te downloaden.

Gesprekstafels op dinsdag 9 en woensdag 10 juni, diverse tijdstippen

Als u heel specifieke vragen, suggesties of opmerkingen heeft, kunt u aan een ‘gesprekstafel’ in gesprek gaan met de medewerkers van Beter Bereikbaar Gouwe over de nieuwe ideeën voor mogelijke maatregelen. Er zijn gesprekstafels over wegen, vaarwegen en fietsroutes. Voor deze gesprekstafels maken we gebruik van Microsoft Teams. Let wel: geef u snel op, want voor de tafels geldt een beperkt aantal deelnemers. Na aanmelden krijgt u informatie over de werkwijze.

Voor bedrijven organiseren we op 8 juni een gesprekstafel.

Meer informatie en aanmelding

Aanmelden graag voor vrijdag 29 mei. Zie hiervoor de website: www.beterbereikbaargouwe.nl