Terug

0 Van 77 naar 14 ideeën. Wat is er geselecteerd? 2020-03

Nieuwe ideeën verder onderzoeken

In de afgelopen periode zijn 77 nieuwe ideeën ingediend door bedrijven, bewoners en belanghebbenden voor het oplossen van verkeers- en leefbaarheidsknelpunten in het gebied rondom de Gouwe. De Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) spreekt haar waardering uit voor de betrokkenheid van de omgeving bij het vinden van oplossingen. Alle ideeën  zijn doorgenomen. Daarvan adviseert de BAG veertien voorstellen uitgebreid te onderzoeken, als aanvulling op de 26 die vorig jaar in beeld zijn gebracht. Daarnaast worden ideeën onderzocht die op korte termijn uit te voeren zijn. De resultaten gaan we in samenhang bekijken.

14 nieuwe ideeën verder onderzoeken

 • Noordelijke verbinding Boskoop-N11
 • Brug in de noordwestelijke randweg Boskoop
 • Westelijke randweg Hazerswoude-Dorp
 • Ongelijkvloerse verbinding in Hazerswoude-Dorp
 • Omloopswetering als nieuwe ontsluiting Reeuwijk-Dorp
 • Korte verbinding Moordrechtboog en zuidelijke rondweg Waddinxveen
 • Ongelijkvloerse kruising Brugweg/Henegouwerweg Waddinxveen
 • Doortrekken van de Reeuwijkse randweg naar Amaliabrug/Parallelstructuur A12
 • Parallelweg N207
 • Vervangen hefbruggen Waddinxveen en Boskoop
 • Fietsverbinding Gouda-Bodegraven
 • Fietsroute Gouda-A12-Waddinxveen
 • Fietsroute Gouda-Baarsjeskade-Waddinxveen
 • Fietsroute Gouda-Alphen a/d Rijn via de Middelburgseweg

Alle ideeën leest u in het document ‘Analyse 77 nieuwe ideeën’ op www.beterbereikbaargouwe.nl/documenten jan-maart 2020

Korte termijn maatregelen

Naast de ideeën voor de lange termijn, uitvoering over tien jaar en langer, zien bestuurders ook kansen voor voorstellen die mogelijk op korte termijn, binnen vijf jaar zijn waar te maken. Hierbij valt te denken aan bewegwijzeringsborden, smart mobility en veiligheidsmaatregelen op de Gouwe.
Welke dit zijn, leest u in het document ‘Analyse 77 nieuwe ideeën’ op www.beterbereikbaargouwe.nl/documenten jan-maart 2020

Wat is de relatie met N207 Zuid?

Het project N207 Zuid betreft een voorstel voor maatregelen in de regio Hazerswoude-Dorp, Boskoop en Waddinxveen. De N207 Zuid maatregelen zijn korte tot middellange termijnoplossingen, die in vijf tot tien jaar zijn aan te leggen. Beter Bereikbaar Gouwe onderzoekt momenteel diverse maatregelen voor een betere bereikbaarheid in dezelfde regio. Dit zijn oplossingen, in samenhang met andere maatregelen, waarbij naar de lange termijn wordt gekeken.

De maatregelen van de N207 Zuid komen niet in de plaats van de maatregelen die onderzocht worden binnen het programma Beter Bereikbaar Gouwe. Ze bestaan naast elkaar. De voorgestelde middellange en lange termijnoplossingen hebben een afhankelijkheid met elkaar. Ze zijn bedoeld om elkaar te versterken. Om ervoor te zorgen dat de voorgestelde oplossingen in samenhang worden bekeken, besluiten de Raden en Staten daarom tegelijkertijd over de voorgestelde maatregelen voor N207 Zuid én Beter Bereikbaar Gouwe.