Terug

0 Zijn zeehavens duurzaam? Zijn Zuid-Hollanders groener? Smienten afschieten? - MF - 2020-03

Benchmark for seaport sustainability’: Onderzoek naar duurzaamheid zeehavens

Op 12 maart jl. werd het rapport ‘Benchmark for seaport sustainability’ gepresenteerd. In het onderzoek zetten CE Delft en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland de milieu- en klimaateffecten van veertien nationale en internationale zeehavens op een rij.

Een duurzame zeehaven heeft oog voor de economie én voor het milieu. Er is nog veel te winnen, maar op sommige vlakken een positieve tendens, schrijft het rapport. Zie hier het rapport

Groene Peiler enquête: Zuid-Hollanders spreken zich uit over duurzaamheid

In de Groene Peiler enquête, die de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland organiseerde, gaven 356 inwoners van Zuid-Holland en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hun visie op thema’s als houtbouw, plastics, voedselverspilling en zonnepanelen. De resultaten stemmen hoopvol en geven richting aan mogelijke oplossingen. Lees meer

4698 handtekeningen tegen afschot smient

Een oproep om aan de provincie Zuid-Holland om af te zien van het toestaan van afschot van de smient is door circa 4698 mensen ondertekend. Allen, dank voor de zeer gewaardeerde support! Lees meer

Geen formule 1-auto’s op strand Noordvoort

Voordat de coronacrisis de Formule-1 race van Zandvoort onmogelijk maakte, was er sprake van dat auto's over het strand zouden rijden. Dit werd voorkomen dankzij de inzet van diverse milieuorganisaties, maar ook van bloggers, omwonenden en columnisten. Lees meer