Terug

0 Ganzen en Zwanen | Wilde Eend - Sovon - 2020-01

Het overzicht.

 • Kleine zwanen: jammer genoeg moet de vermelding van 75 stuks kleine zwanen in de Riethoornse Polder bij de decembertelling van 2019 worden teruggetrokken. Het betrof hier een verschrijving van de waarnemer.
  De vogels zijn  dit maal  wel geteld in de Hondsdijkse Polder t.w. 56 stuks. Deze polder lijkt regelmatig  als slaapplaats te fungeren voor deze soort.
  De kleine zwaan scoort al enkele winters helaas wat lagere aantallen in onze regio. Gaan wij hiermee ook de dalende landelijke trend  (afname al sinds 1995/2000) volgen?  Mogelijke redenen hiervoor zijn een reeks van zachtere winters in de laatste jaren, waardoor kleine zwanen later arriveren, eerder vertrekken en ook vaker noordelijker blijven pleisteren. Ook slechtere broedresultaten spelen een rol.
 • De Kolgans  was met 932, 750 en 420 stuks het best vertegenwoordigd in respectievelijk de Westbroek Polder, de Lagenwaardse Polder en De Wilck.  Toendra rietganzen waren met 2200 exemplaren ruim aanwezig opnieuw in de Lagenwaardse Polder.
 • Grote Canadese gans was goed voor 223 en 168 stuks in respectievelijk de  Polder  Achthoven en de Westbroek Polder.
 • Van de grauwe gans  werden de meeste geteld in de Grote Polder, t.w. 838.
  Maar ook 340 in de Boterpolder en 309 in de Polder Achthoven.

Waar zijn welke ganzen geteld?


 • Voorts; De Wilck was goed voor 5020 smienten en 135 wulpen. 
 • Kieviten zijn nog steeds redelijk talrijk in ons telgebied door de zachte winter. Iin de Lagenwaardse polder werden er 900 geteld.
 • 12 buizerden  en 1 slechtvalk gezien in de De Wilck.
 • Een sperwer werd waargenomen zowel in de Riethoornse Polder als in de Gnephoek. In deze laatste polder ook 30 graspiepers. 
 • 8 dodaarzen trokken hun baantje op de Zegerplas.
 • Dat het een zachte winter is, blijkt  ook door de de vroege waarneming van een paar scholeksters in de Munnikken Polder (1) en De Wilck (2). In januari zit deze soort meestal nog langs de kust.
 • Kampioen grote zilverreiger  dit maal overtuigend de Lagenwaardse Polder met 27 stuks. Mogelijk komt dit door de nabijheid van een slaapplaats waar er deze maand minstens 48 zijn geteld.
 • Het aantal getelde grote zilverreigers versus blauwe reigers  in ons gebied is dit maal 95 om 115.