Terug

0 Watervogeltellingen VWG - 2020-02

Hierbij de februari-nieuwsbrief van onze tellingen voor Sovon. Ondanks het matige tot slechte weer tijdens betreffend weekend, is er toch weer behoorlijk geteld. Ditmaal in 18 van onze 21 gebieden/polders. Inmiddels is de winter vroeg aan het aflopen. De aantallen smienten en ganzen lopen al sterk terug, kleine zwanen zijn niet meer gemeld. De eerste weidevogels zijn alweer in redelijke aantallen hier en daar waargenomen. Hieronder wederom de meest in het oog springende waarnemingen voor deze maand.

Het overzicht

 • Van de toendra rietgans zaten er nog maar 360  (vorige maand nog 2200) in de Lagenwaardse Polder.
 • Kolgans was nog redelijk goed vertegenwoordigd met 2087 exemplaren in de Westbroekpolder en 850 in de Lagenwaard.
 • Het aantal smienten is inmiddels gedaald tot 3780 stuks in De Wilck.  
 • De nijlgans was goed vertegenwoordigd in Geer en Buurt Polder en Boterpolder met respectievelijk 40 en 30 stuks.
 • De scholeksters zijn zich al weer aan het vestigen met 71 en 82 stuks als grootste aantallen bij /in respectievelijk de Zegerplas en de Munnikkenpolder.
 • Er zijn ook 58 grutto’s en 18 tafeleenden geteld in de Munnikkenpolder.
 • De ekster was talrijk in de Vlietpolder t.w. 31 stuks.
 • Een slechtvalk werd gezien in de Oostbroekpolder.
 • Een grote gele kwikstaart werd waargenomen in zowel de Oostbroekpolder als de Polder Achthoven. Twee witte kwikstaarten in de Doespolder.
 • Putters zaten met 17 stuks in de Barrepolder.
 • 22 groenlingen zijn geteld in de Geer en Buurt Polder.
 • 1 tjiftjaf was aanwezig in de Riethoornse Polder
 • Ooievaar respectievelijk 1 en 2 in de Vlietpolder en de Oostbroekpolder.
 • Grote zilverreigers blijven goed scoren met 29 en 15 stuks in de Lagenwaard en de Oostbroekpolder.

Meeuwen en duiven

Het is ook wel aardig om het aantal verschillende meeuwen eens met elkaar te vergelijken. Hetzelfde heb ik gedaan voor de duiven. Beide zijn de totalen voor meeuwensoorten en duivensoorten in ons hele telgebied in februari.


Meeuwensoorten


Duivensoorten