Terug

0 Nieuws januari 2020

  • door via Vogelbescherming Nederland
  • 01-03-2020

Onderzoek naar verstoring broedseizoen

De West Brabantse Vogelwerkgroep heeft n.a.v. discussie met de gemeente en organisatoren van festivals in het broedseizoen een inventarisatie uitgevoerd naar wetenschappelijke onderzoeken die dit fenomeen hebben bestudeerd. Uiteindelijk heeft de gemeente nu gekozen voor een periode waarin bij/in natuurgebieden geen luidruchtige festivals meer mogen plaatsvinden. Omdat er in heel Nederland veel natuur-/vogelverenigingen te hoop lopen tegen festivals in het broedseizoen en in (de omgeving van) natuurgebieden willen wij jullie dit rapport aanbieden (zie bijlage). Doe er jullie voordeel mee (en natuurlijk dat van de vogels)!

IJsvogelfonds 1e ronde 2020

Vele tientallen kleine en lokale vogelbeschermingsprojecten konden van start gaan dankzij steun van het IJsvogelfonds van Vogelbescherming Nederland en de Nationale Postcode Loterij. Vaak boeken zulke projecten mooie resultaten, bovendien leveren ze draagvlak en enthousiasme op voor de bescherming van vogels in heel ons land.

Het IJsvogelfonds werd in 2011 in het leven geroepen. De ijsvogel in de naam van het fonds is ontleend aan de mascotte van de Postcode Loterij.
Het fonds is er dus niet – zoals wel eens wordt gedacht – alleen voor ijsvogels, maar voor álle Nederlandse vogels. Een aantal van de resultaten willen we hier graag voor het voetlicht brengen.

Tot en met 2018 zijn overigens in totaal 190 projecten ingediend, waarvan er 117 zijn toegekend. Hier is een totaalbedrag van ruim € 175.000 mee gemoeid. 

In een aantal gevallen was er sprake van medefinanciering van anderen, en voor zover bekend is met de bijdragen van het IJsvogelfonds voor zeker € 530.000 aan lokale vogelbeschermingsprojecten mogelijk gemaakt.  Een meer dan ruime ‘prijsverdubbelaar’ dus!

 Kortom, hebben jullie een project waar je (mede)financiering, kijk hier voor meer informatie, alle eerder toegekende projecten, het reglement en het deelnameformulier: www.vogelbescherming.nl/ijsvogelfonds.

We zien jullie aanvragen graag tegemoet!

Meer geld ‘te krijg’

Maar er zijn meer van dergelijke fondsen. Denk bijvoorbeeld ook eens aan de Van der Hucht de Beukelaar Stichting of het Bettie Wiegmanfonds.

Wat dat eerste betreft: het gaat hierbij om max. (en bij hoge uitzondering) enkele duizenden Euro’s, maar vaak kan dat al flink helpen

Via de website van de Van de Hucht de Beukelaar kan men aanvragen indienen: www.vdhdb.nl. Lees echter wel tevoren even wie in aanmerking komen

Een ander fonds waar jullie aan kunnen denken, vooral bij projecten in de drie noordelijke drie provincies, is de Stichting Bettie Wiegmanfonds. 

De Stichting Bettie Wiegman Fonds heeft ten doel het stimuleren van onderzoek naar en bescherming van in Nederland - en met name Noord-Nederland en Waddengebied - voorkomende vogels.
Voor meer informatie zie: www.bettiewiegmanfonds.nl. de huidige inzendtermijn staat overigens nog tot 15 februari a.s. open, dus als jullie nog een project ‘klaar’ hebben liggen?

Jaar van de Wilde Eend

Zoals jullie weten is 2020 het Jaar van de Wilde Eend. Want hoe kan het zijn dat één van onze bekendste watervogels al jarenlang in aantallen achteruit gaat? 

In 2020 krijgen we de kans de wilde eend eens goed onder de loep te nemen. 

De wilde eend is zo algemeen, dat we nauwelijks in de gaten hadden dat het er de laatste decennia langzaam steeds minder werden. Sinds 1990 is al ongeveer 30 procent van onze broedpopulatie verdwenen.

Dit past in het plaatje van de brede afname van algemene vogelsoorten, zoals de spreeuw en de huismus. Aangezien de wilde eend in Nederland vooral een standvogel is, laten de winteraantallen een vergelijkbaar beeld zien.

Naar de oorzaak tasten we in het duister. Weten we wel genoeg over onze talrijkste eend? Zie de bijlage en (vooral ook) www.jaarvandewildeend.nl voor meer informatie en wat jullie kunnen doen.

Oproep: Ochtendkoor

En dan nog dit: Vroege Vogels wil op 10 mei in samenwerking met Vogelbescherming een special uitzenden rond het vogelochtendkoor, en in samenwerking met het net Radio 1 groots aanpakken. Het is de eerste zondag van de Nationale Vogelweek, dus meteen een mooi aftrapmoment hiervoor.

De bedoeling is dat op we een aantal plekken in het land speciale excursies organiseren om te luisteren naar het ochtendconcert. Dat zal zijn vanaf een uur of vijf. En vanaf die plekken wordt dan live geschakeld in de uitzending, die naar alle waarschijnlijkheid eerder begint of inbreekt op de eerdere programma’s. Daarnaast willen we graag door het hele land verschillende excursies (laten) organiseren waaraan belangstellenden mee kunnen doen. Die zullen niet  op de radio komen, maar wel deel van het evenement zijn.

Mogelijk dat we het ook koppelen aan het ‘verdwijnende’ geluid van bijvoorbeeld veldleeuwerik en zomertortel. En deze zouden we heel graag samen met jullie organiseren. Wij bieden een platform op onze site waar de excursies te zien zullen zijn en wij zorgen voor publiciteit (ook in de periode voorafgaand aan het evenement. Bovendien is het een geweldige kans is om nieuwe mensen te bereiken en het geeft jullie bijvoorbeeld de mogelijkheid om mensen uit te leggen hoe je aan de hand van vogelzang een gebied op broedvogels kunt inventariseren.