Terug

2 Watervogeltellingen VWG - 2019-11

Bij deze de november-nieuwsbrief m.b.t onze tellingen voor de Sovon in het winterhalfjaar. Dit maal zijn voor 18 van onze 21 gebieden de telgegevens ingevoerd (86 %). Ook nu weer heb ik de leukste, meest bijzondere of grootste aantallen opgenomen in deze brief.

Maar eerst nog een paar vergeten leuke waarnemingen van september en oktober t.w. respectievelijk 10 paapjes en 1 koereiger, beide soorten in de Wilck. Koereigers worden nu nog steeds in de ons telgebied omringende polders waargenomen, dus wellicht in de toekomst vaker in ons gebied.

Smient

November telling

De aantallen wintergasten (eenden en ganzen) nemen inmiddels behoorlijk toe.

 • Van de wulp zijn er in Polder Achthoven, Hondsdijkse Polder en Groenendijkse Polder zijn respectievelijk 246, 310 en 370 geteld.
 • De nijlgans was goed vertegenwoordigd in Vlietpolder en Lagenwaardse Polder met respectievelijk 99 en 85 stuks.
 • Grote Canadese gans was prominent aanwezig in de Munnikkenpolder, en Westbroekpolder met 93 en 380 stuks.
 • Van de grauwe gans zijn er 562 geteld in de Munnikkenpolder en1224 in de Grote Polder. Hier ook 95 knobbelzwanen.
 • De smient doet het uiteraard geweldig in de Wilck met 6051 stuks.
 • Ook in deze polder 1850 goudplevieren, 1125 kolganzen  en maar liefst 3650 kieviten.
 • Goudplevieren zaten ook met 600 stuks in de Groenendijkse Polder.
 • Het waterhoen was met respectievelijk 30 en 27 stuks goed vertegenwoordigd in de Doespolder en Hondsdijkse Polder.

Tot zover de grotere aantallen. Ook van andere leuke, minder algemene soorten is melding gemaakt. Deels wellicht nog trek.

 • Een slechtvalk in de Wilck.
 • Een grote gele kwikstaart in de Gemenewegse Polder.
 • Een zwarte ruiter in Polder Achthoven.
 • Een havik en een smelleken in de Lagenwaardse Polder.
 • Van de buizerd werden er maar liefst 13 geteld in de Barrepolder.
 • Kramsvogels werden gezien In de Vlietpolder en Barrepolder met 25 en 15 stuks.
 • Koperwieken, hoewel nog in geringe aantallen, werden gezien bij de Zegerplas. 2 stuks.
 • Veldleeuwerik 6 stuks, in Polder Gnephoek.
 • Tot slot, 8 dodaarzen werden waargenomen op de Wijde Aa.

Volgende tellling

De volgende telling  vindt plaats rond en in het weekend van  zaterdag 14 december en zondag 15 december

Met vriendelijke groet, Ton

2 Reacties

 • Gijs

  05-07-2022 20:57

  Dat is geen kramsvogel.. maar een koperwiek.
 • Rob

  05-12-2019 22:18

  Zo Ton, wat een prachtige foto van de Kramsvogel!
    Captcha