Terug

0 Watervogeltellingen VWG - 2019-12

Bij deze de december-nieuwsbrief m.b.t onze tellingen voor de Sovon in het winterhalfjaar. Dit maal zijn de telgegevens van al onze telgebieden ingevoerd.  Ook nu weer heb ik de meest in het oog springende waarnemingen of grootste aantallen opgenomen in deze brief.

 • De eerste kleine zwanen zijn inmiddels ook present tijdens onze wintertelingen. In de Lagenwaardse Polder en Hondsdijkse Polder werden er respectievelijk 21 en 7 geteld. In de Riethoornse Polder maar liefst 75.
 • Kolgans en toendra rietgans waren met 2270 en 2860 exemplaren vertegenwoordigd,  eveneens in de Lagenwaardse Polder. Een geliefde polder voor veel soorten (zoals hieronder blijkt).
 • Grote Canadese gans was talrijk met 182 en 195 stuks in  de Achthovener Polder en de Westbroek Polder. De meeste van deze exoot werden echter geteld in de Munnikkenpolder t.w. 246 vogels. 
 • De knobbelzwaan was het meest talrijk in de Grote Polder met 212 exemplaren.
 • Nijlganzen deden het goed in de Vlietpolder en Hondsdijkse Polder met 120 en 94 stuks. Deze exoot lijkt inmiddels over het hoogtepunt van zijn groei heen te zijn in ons land (Sovon).
 • In De Wilck 2200 goudplevieren en 7492 smienten.  Ook in deze polder 405 wulpen. Van dezelfde soort 459 exemplaren in de Groenendijkse Polder.
 • Kieviten zijn nog steeds massaal aanwezig in ons telgebied door de zachte winter. Alleen al in de Groenendijkse Polder 2650 stuks.
 • De stormmeeuw is zoals gebruikelijk zeer talrijk in onze polders beneden de N11, te weten ruim 2300  wederom in de Groenendijkse Polder en 900 stuks in de Barrepolder, maar nu ook 900 in de Lagenwaardse Polder. In totaal zijn er ruim 7500 geteld.
 • De wilde eend tenslotte sluit het rijtje van de grote getallen af met 260 exemplaren op de Wijde Aa.

En verder:

 • Werd er 1 ooievaar geteld in zowel de Barrepolder als in de Gnephoek.
 • Wars er 1 havik en 1 blauwe kiekendief aanwezig in De Wilck. De laatste soort ook in de Lagenwaardse Polder evenals 1 ijsvogel aldaar.
 • 1 Carolina eend werd gezien in de Oostbroekpolder.
 • Kampioenen grote zilverreiger  zijn dit maal de Lagenwaardse Polder en de Oostbroekpolder met respectievelijk 18 en 15 stuks. In totaal werden er dit telweekend 95 geteld in ons gebied.

Smienten in de Wilck

Het is wel eens leuk om terug te kijken en te volgen hoe het zit met bv het verloop van het aantal smienten tijdens de decembertelling in de Wilck. December en januari zijn doorgaans de maanden met de meeste smienten. Zoals bekend is de Wilck het bolwerk in onze regio voor overwinterende smienten, een  aanwijssoort voor dit gebied dat in 2013 de status Natura 2000 gebied heeft gekregen. In figuur op de site is te zien dat met enige schommeling in de aantallen er toch een lichte stijging van het aantal getelde smienten lijkt te zijn over het afgelopen decennium.

Welke vogels komen het meest voor in ons telgebied?

Daarnaast heb ik  het aantal eendensoorten in onze telgebieden in december 2019 eens met elkaar vergeleken. In de figuur op de site is te zien welke eend veruit het talrijkst is en wie nummer twee is!