Terug

0 VWG participeert bij ontwikkeling Gnephoek

9 juli 2024 is de VWG aangeschoven bij het overleg van de gemeente Alphen over de organisatie van de participatie bij het inrichten van de Gnephoek. De gemeente is het participatie proces aan het inrichten.

  • Ko Katsman zal namens ons deelnemen aan de overleggen over "water en groen".
  • De gemeente zal met ons delen welke gegevens zijn gebruikt om de natuurwaarde van de Gnephoek te bepalen.
  • Compensatie binnen de Gnep is uitganspunt.
  • Compensatie door de Wilck uit te breiden wordt welwillend ontvangen.
  • De VWG probeert via de VBN iemand, namens de VWG, aan te laten sluiten om een bijdrage aan de natuurvriendelijke inrichting van de wijk.

Meer informatie: