Terug

0 Meer of minder zilverreigers? | Jaarverslag 2021-2022 - NL - Sovon

Overwinteren er nou steeds meer grote zilverreigers of heb ik het mis?

Met veel genoegen presenteert SOVON het rapport 'Watervogels in Nederland in 2021/2022’ aan.

Dit rapport, dat dankzij vele tellers tot stand is gekomen, staat weer bol van de informatie over het voorkomen van watervogels in Nederland. De centrale thema’s dit jaar zijn de regionale trends en de seizoenspatronen van monitoringsoorten. Gegevens uit het Meetnet Slaapplaatsen zijn zoals gebruikelijk in de betreffende soortteksten opgenomen.

Ook staat een nieuwsbericht op de website van Sovon waarin enkele bevindingen worden gedeeld.

Mede namens de auteurs en de samenwerkende organisaties wenst Sovon je veel leesplezier toe. We hopen dat het rapport tellers motiveert om het telwerk voort te zetten.

Het rapport is bij Sovon in te zien en te downloaden via deze link: Download het rapport