Terug

0 Watervogeltellingen VWG - 2024-01

Heel veel waarnemingen. Wat is er aan de hand?

 • Aalscholver (128): een opmerkelijk groot aantal dit keer met de meeste in de Riethoorse polder en in de Wijde Aa. Elk met 26 stuks.
 • Brandgans (433): verreweg de grootste aantallen (99%) in de Oostbroekpolder en Riethoornse polder met respectievelijk 173 en 257 stuks.
 • Grauwe gans (4203): de knaller dit keer de Groenendijkse polder met 1110 vogels. Maar ook Grote polder (457), Riethoornse polder (754), Boterpolder (450)  en Doespolder (392) telden behoorlijke aantallen.
 • Grote Canadese gans (579): hiervan 147 In de Doespolder en 176 in de Oostbroekpolder.
 • Kolgans (7584): 1902 exemplaren in de Oostbroekpolder, 3275 in de Groenendijkse polder en 630 in de Westbroekpolder.
 • De Toendra Rietgans zaten met zijn allen in Woubrugge Kerkweg en de Gnephoek. Respectievelijk 96 en 35 vogels.
 • Kleine rietgans: 1 exemplaar in de Oostbroekpolder.
 • Kleine zwaan: 58 in de Hondsdijk en 4 in de Gnephoek.
 • Knobbelzwaan (978); hiervan 157 in de Riethoornse polder en 121 in de Grote polder.
 • Zwarte zwaan 1 x in de Riethoornse polder.
 • Nijlgans (132) deed het goed in de Boterpolder (24) en polder Achthoven (23).
 • Smient (10820): dit keer niet de Wilck maar wel de Wijde Aa met 3000 vogels en de Zegerplas met 2800 exemplaren. Door bevroren sloten en weilanden hadden de vogels kennelijk de grote open wateren opgezocht. In de Wilck toch nog 1915 stuks.
 • Krakeend (3060): maar liefst 1233 stuks in de Riethoornse polder.
 • Wilde eend (2241): 417 in de Riethoornse polder en 272 in de Wijde Aa.
 • Kuifeend (422) waarvan 275 op de Zegerplas.
 • Krooneend: 1 exemplaar in de Droogmakerij
 • 2 Mandarijneenden in polder Achthoven.
 • Fuut (91) waarvan 24 in de Munnikkenpolder.
 • Waterhoen (413) waarvan 165 in de Riethoornse polder
 • Waterral 1 exemplaar in Woubrugge Kerkweg.
 • Een heel vroege Scholekster in de Doespolder.
 • Wulp (695) waarvan 475 in de Vlietpolder en 125 in De Wilck.
 • Goudplevier; 66 in de Wilck en 14 in de Lagenwaard.
 • 1 Koereiger in polder Achthoven.

Het is heel opvallend dat er van enkele watervogelsoorten veel grotere aantallen zijn geteld in vergelijking met de januarimaanden van voorgaande jaren. Mogelijk heeft dit te maken met het dichtvriezen van kleinere sloten en greppels waardoor veel meer soorten zichtbaar waren en dus ook goed zijn te tellen. Voorbeelden hiervan zijn krakeend, wilde eend, fuut en waterhoen. De onderstaande grafieken tonen de laatste 10 jaar voor de maand januari in ons hele telgebied voor de genoemde soorten. Het zou dus zomaar kunnen dat we van deze soorten regelmatig te lage aantallen tellen omdat ze simpelweg niet worden gezien.

Januari 2024 is een uitschieter

En verder:

 • 29 Fazanten (van de totaal 44) in polder Achthoven.
 • 1 Groene specht in de Munnikkenpolder.
 • 2 IJsvogels bij de Zegerplas.
 • 17 Kramsvogels in de Hondsdijkse polder.
 • 5 Ooievaars (van de totaal 13) in de Riethoornse polder.
 • 4 Ringmussen in de Hondsdijk.
 • 1 Roodborsttapuit in de Wilck.
 • 1 Slechtvalk in de Wilck.
 • 1 Sperwer in de Munnikkenpolder.
 • 56 Turkse tortels (van de totaal 153) in de Doespolder.