Terug

1 Watervogeltellingen VWG - 2023-11

Opvallende waarnemingen:

 • Grauwe gans (3304): vrijwel in alle polders waargenomen. De meeste in de Lagenwaard t.w. 760 stuks.
 • Grote Canadese gans (233): 65 vogels in polder Achthoven maar ook 31 stuks in de Boterpolder. Een november-record voor deze laatste polder over de laatste 10 telseizoenen.
 • Kolgans (352): verreweg de meeste, 220, in de Lagenwaardse polder.
 • Smient (8674: topscore bij deze soort in De Wilck t.w. 6467 exemplaren. Een goede tweede is de Vlietpolder met 550 stuks.
 • Krakeend (449): waarvan 80 in de Grote polder en 162 in de Riethoornse polder.
 • Pijlstaart : 10 in de Munnikkenpolder en 15 in de Wilck.
 • Wintertaling (113): 97 stuks in de Wilck.
 • Fuut (52): 11 in de Munnikkenpolder en 12 in de Riethoornse polder.
 • Dodaars: zowel in de Zegerplas als in de Wilck 1 exemplaar.
 • Meerkoet (3288): de meeste in de Grote polder met 747 vogels.
 • Goudplevier (1139): 736 in de Barrepolder, 253 in De Wilck en 150 in de Groenendijkse polder.
 • Kievit (5924): de meeste in de Wilck t.w. 1340 stuks en de Riethoornse polder  nl. 2000 exemplaren.
 • Wulp (606): 89 in Kerkweg Woubrugge en 460 in de Groenendijkse polder.
 • Ooievaar:  2 x 1 exemplaar zowel in Hondsdijkse polder als de Geer- en Buurtpolder.
 • Grote zilverreiger (77): 10 exemplaren in de Wilck en eveneens 10 in polder Achthoven.

En verder:

 • 1 ijsvogel in de Gemenewegse polder.
 • 9 kramsvogels waarvan 1 in de Gnephoek en 8 in de Munnikkenpolder.
 • 4 ringmussen in de Grote polder.
 • 1 tjiftjaf in de Barrepolder.
 • 10 roodborsten (van in totaal 23) bij de Zegerplas
 • 8 staartmezen in de Munnikkenpolder.
 • 2 veldleeuweriken in de Wilck
 • 20 holenduiven (van in totaal 52)  in de Gnephoek  12 in de Droogmakerij en 18 in de Geer en Buurtpolder.
 • 30 houtduiven (van de in totaal 108) in de Gnephoek
 • 10 fazanten (van de in totaal 23) in polder Achthoven
 • 1 grote mantelmeeuw in de Wilck.
 • 760 stormmeeuwen (van de in totaal 3202) in de Hondsdijk en 616 in de Gnephoek
 • 1 havik in de Wilck
 • 1 slechtvalk eveneens in de Wilck
 • 1 smelleken in de Grote polder
Foto: Knobbelzwaan (c) Ton Renniers

Uitgelicht: de knobbelzwaan

Voor ons allemaal eigenlijk een gewone vogel die altijd wel in grotere of kleinere aantallen wordt waargenomen tijdens het telseizoen. Het winterseizoen telt gemiddeld 41.700 tot 48.400 exemplaren (Sovon 2016-2021) in Nederland.

Een vergelijkbaar aantal vogels trekt door en de broedpopulatie was in 2020 9300 broedparen. Ook in ons telgebied worden jaarlijks tussen oktober en maart veel knobbels waargenomen. Tot op heden is het telseizoen 21/22 koploper met ca.  5200 getelde exemplaren. Dit wil echter niet zeggen dat er op enig moment zoveel vogels aanwezig waren. Het is de som van 6 telmaanden in ons hele gebied. De hoogste aantallen werden die winter geteld in december t.w.  ongeveer 1200 stuks.

Er is wel sprake van een toename van overwinterende knobbels in ons gebied. De grafiek van de maand november vanaf seizoen 13/14 laat dit zeer duidelijk zien. De toename over de hele telperiode van 6 maanden is eveneens zichtbaar, maar minder duidelijk. De gegevens van seizoen 23/24 zijn onvolledig (dus laag)

Aantallen knobbelzwanen in november Aantallen knobbelzwanen per maand Aantal knobbelzwanen per seizoen Knobbelzwaan - Verspreidingskaart Nederland

1 Reactie

 • Rob Eveleens

  22-12-2023 15:03

  Ik hoorde meerdere vrienden opmerken dat er veel zwanen waren. Ik dacht: "omdat ze wit zijn zie je ze veel", maar het lijkt er op dat er bijna twee keer zoveel zijn. Is dat landelijk ook zo? Enig idee waarom?
    Captcha