Terug

0 Watervogeltellingen VWG - 2023-03

 • Grauwe gans (904): waarvan 151 x in de Grote Polder, 180 in de Wilck en 144 in de Riethoornse polder.
 • Kolgans (7739): verreweg de meeste in de Wilck t.w. 5539 stuks, en 1785 in de Groenendijkse polder.
 • Knobbelzwaan (632): 94 in de Grote Polder en 76 in de Geer en Buurtpolder.
 • Fuut (80) waarvan 19 op de Wijde Aa en 14 op de Zegerplas.
 • Nijlgans (86): 24 exemplaren in polder Achthoven.
 • Bergeend (76): 21 exemplaren verbleven in de Oostbroekpolder.
 • Krakeend (673): 94 x in de Wilck en 162  x in de Riethoornse polder.
 • Wintertaling (66): de meeste in de Wilck t.w. 26 stuks.
 • Zomertaling: een erg vroeg exemplaar in de Wilck.
 • Slobeend (40) waarvan bijna alles in polder Achthoven (17) en de Wilck (16)
 • Smient (5789) waarvan  2/3 in de Wilck t.w. 3835 vogels.
 • Pijlstaart 4 x in polder Achthoven.
 • Wulp (199): hiervan 127 in de Westbroekpolder en 64 in de Grote Polder.
 • Scholekster (497): 92 bij de Wijde Aa en 132 in de Munnikkenpolder.
 • Tureluur (71): 20 in polder Achthoven en 25 in de Wilck.
 • Grutto (338): 130 stuks in de Munnikkenpolder, 86 in polder Achthoven.
 • Watersnip: 8 x  in de Wilck.
 • Kemphaan: 7 stuks in de Munnikkenpolder.
 • Kluut : 6 in de Munnikkenpolder en 2 in polder Achthoven.
  Foto: Kluut Munnikkenpolder 2021 (Ton Reniers)

En verder:

 • Sperwer 1 x in de Wilck.
 • Buizerd (24): hiervan 6 in de Wilck
 • Fazant (46) waarvan 27 in polder Achthoven.
 • IJsvogel 1 x bij de Zegerplas en 1 x polder Achthoven.
 • Groene specht : 1 vogel in de Doespolder en 1 x in de HW Droogmakerij
 • Ringmus 14 x in de Hondsdijkse polder en 1 in de Munnikkenpolder
 • Kneu 20 stuks in polder Achthoven.
 • Graspieper (22) 14 x in polder Achthoven.
 • Veldleeuwerik 6 x in de Wilck
 • Grote gele kwikstaart 1 x in de Doespolder.
 • Witte kwikstaart (41): 19 x in polder Achthoven
 • Roodborsttapuit: 2 x in de Wilck en 1 x in de Lagenwaard.
 • Cetti’s zanger: 2 x langs de Wijde Aa en 1 x in de Riethoornse polder.
 • Stormmeeuw (5087). Van deze soort 1186 in de Groenendijkse polder.
 • Zilvermeeuw (246): hiervan 116 in de Grote polder.