Terug

0 Watervogeltellingen VWG - 2021-03

 • Van de ganzen was alleen de kolgans nog in behoorlijke aantallen aanwezig t.w. 826 in de Oostbroekpolder en 130 in de Wilck.
 • Knobbelzwanen zaten o.a. met 139 en 128 stuks in respectievelijk de Barrepolder en de Groenendijkse Polder.
 • De meeste  (afnemende aantallen) krakeenden werden gespot in de Vlietpolder, Polder Achthoven, de Oostbroekpolder en de Riethoornse Polder met respectievelijk 60, 48, 47 en 37 stuks.
 • Smienten waren nog talrijk in (hoe kan het anders) De Wilck met  6485 stuks en de Oostbroekpolder met 1620 exemplaren.
 • Wintertalingen zaten met 222 stuks in de Langenwaard.
 • 49 kuifeenden waren aanwezig in de Munnikkenpolder.
 • De meeste nijlganzen werden dit maal gezien in Polder Achthoven t.w. 54 stuks

En verder:

 • 1159 stormmeeuwen werden geteld in de Grote Polder.
 • 168 wulpen in de Vlietpolder.
 • Tureluurs zijn in meerdere polders waargenomen, maar de meeste zaten in De Wilck t.w. 15 stuks en 12 stuks in Polder Achthoven.
 • 1 blauwe kiekendief werd gezien in de Lagenwaard.
 • Slechtvalken werden gezien in de Oostbroekpolder en Woubrugge Kerkweg. In beide gevallen 1 exemplaar.
 • 1 Cetti’s zanger langs de Wijde Aa.
 • 6 ooievaars waren aanwezig 
 • 17 graspiepers in de Gnephoek
 • Ook waren er 5 kluten in Polder Achthoven aanwezig.
 • 1 rietgors werd gespot in zowel de Riethoornse Polder als De Wilck.
 • De halsbandparkieten zijn met zijn 12-en betrapt bij de Zegerplas.
 • 223 en 85 scholeksters respectievelijk bij de Wijde Aa en in De Wilck.
 • De grutto’s zaten in De Wilck met 122 stuks en massaal op de voorverzamelplaats in de Munnikkenpolder. Hier maar liefst 457 stuks, waaronder ook een flink aantal IJslandse.
  Foto: Grutto’s Munnikkenpolder Leiderdorp 2021 - Ton Renniers
 • Tot slot 2 bonte strandlopers en zowaar 1 middelste zaagbek (man) werden gezien in de Munnikkenpolder.
  Deze laatste soort is in onze tellingen over de afgelopen 20 jaar  (niet verder teruggekeken) nog niet eerder waargenomen.
 • Dit geldt ook voor de volgende 2 soorten: 1 Temmincks strandloper (onzeker) in de Wilck (doorgaans worden de eerste doortrekkers in het voorjaar pas eind april gespot).
 • En 1 bosruiter in de Oostbroekpolder. Voor deze laatste zijn in dezelfde periode ook elders in Nederland al waarnemingen gedaan (waarneming.nl)