Terug

0 Watervogeltellingen VWG - 2022-03

 • Grote Canadese gans (380): Hiervan 99 en 58 stuks in respectievelijk Grote polder N en de Barrepolder.
 • Kolgans (4730): verreweg de meeste in de Wilck t.w. 3524 vogels.
 • Knobbelzwaan (737): 111 exemplaren in de Boterpolder.
 • Smient (9573): In de Zegerplas 1175 en de Wilck 4484 exemplaren.
 • Krakeend (895) waarvan 58 in de Barrepolder, 162 in de Geer en Buurtpolder en 410 in de Riethoornse polder.
 • Dodaars: 7 stuks op de Zegerplas
 • Geoorde fuut: 1 x in Munnikkenpolder
 • Slobeend (22): 13 eenden in de Wilck
 • Bergeend (80) waarvan 36 in de Wilck
 • Wulp (314): hiervan 83 in de Vlietpolder, 87 in de Gnephoek en 91 in de Westbroekpolder.
 • Grutto (199) waarvan 54 in de Wilck en 39 in polder Achthoven.
 • Kluut:  2 stuks in  polder Achthoven.
 • Kemphaan: 4 x eveneens in polder Achthoven

En verder:

 • Slechtvalk: 1 x in polder Achthoven
 • Sperwer: 1 x in de Gnephoek
 • Zeearend: 1 x in/boven de Wilck.
  Zie over  deze vogel ook het  stukje van Ko in de Braakbal van september 2022
  Foto: Zeearend (Ton Renniers 2019)
 • Cetti’s zanger: 1 x Munnikkenpolder
 • Groene specht: 1 x Munnikkenpolder
 • Koperwiek: 5 exemplaren in de Doespolder
 • Kramsvogel (57):  waarvan 16 x in de Gnephoek en 32 in polder Achthoven.
 • Veldleeuwerik: 4 x in Gnephoek en 5 x in Gemenewegse polder.
 • Staartmees : 7 stuks bij de Zegerplas
 • Tjiftjaf: de eerste exemplaren voor 2022 in deze wintertelling, totaal 19 stuks