Terug

0 Watervogeltellingen VWG - 2022-10

 • Grauwe gans (4361): eigenlijk het hele jaar wel in ons hele gebied te vinden, maar in de wintermaanden duidelijk toenemend in aantallen. Dit keer de grootste aantallen in de Lagenwaardse polder en de Groenendijkse polder respectievelijk 1510 en 701 stuks.
 • Kolgans: was redelijk goed vertegenwoordigd in de Oostbroekpolder met 300 stuks en de Groenendijkse polder met 194 exemplaren.
 • Grote Canadese gans (422):  125 stuks in polder Achthoven en 103  stuks in de Munnikkenpolder.
 • Indische gans: 1 exemplaar in de Doespolder.
 • Roodhalsgans: 1 vogel in de Groenendijkse polder. De laatste waarnemingen van deze soort in ons telgebied dateren uit 2018 en 2013.
 • Nijlgans: met zijn 55-en in polder Achthoven.
 • Smienten ( 3772) zaten vooral in de Wilck t.w. 2895 vogels.
 • Krakeend (417): de meeste dit maal in de Riethoornsepolder t.w. 132 en de Boterpolder met 64 stuks.
 • Goudplevieren (1397) waren goed vertegenwoordigd in de Barrepolder en de Lagenwaardse polder met respectievelijk 650 en 550 stuks. De aantallen van deze soort fluctueren jaarlijks vrij sterk. Verleden jaar oktober slechts 175 stuks voor ons hele gebied op de teldatum.
 • Oeverloper: 1 x in Woubrugge Kerkweg.
 • Watersnip: 6 exemplaren in de Wilck.
 • Lepelaars werden nog gezien in de Vlietpolder 2 vogels en in de Wilck 1 x.
 • Purperreiger: 1 exemplaar hield zich op in de Hazerswoudse Droogmakerij. Op 2 november is vermoedelijk dezelfde vogel (juveniel) nog gespot in de Lagenwaardse polder.
 • Grote zilverreiger: 19 stuks in de Lagenwaardse polder
 • Ooievaar: de totale telling laat 23 exemplaren zien. Max 5 in zowel in de Grote polder als in de Hondsdijkse polder. (* Een deel van deze tellingen kan  een dubbeltelling zijn. In de Barrepolder landen er 3 die de tellers zagen wegvliegen uit de Grote polder).
 • Wulp (608): 70 in de Vlietpolder en 470 in de Hondsdijkse polder.
  Foto: Wulpen op weg naar hun slaapplaats  in de Munnikkenpolder bij  Leiderdorp (TR 2021)

En verder:

 • Cetti’s zanger: 1 x in Woubrugge Kerkweg en 1 x bij de Wijde Aa
 • Roodborsttapuit: 1 x in de Wilck en 1 x HW Droogmakerij
 • Zwartkop: 1 alarmerend exemplaar in de Barrepolder
 • Veldleeuwerik: 1 exemplaar in de HW Droogmakerij
 • IJsvogel: 1 x in de Wilck
 • Fazant: 18 x in polder Achthoven
 • Holenduif: 41 in de HW droogmakerij
 • Koperwiek: 2 x in de Munnikkenpolder
 • Sperwer: 1 xVlietpolder en 1 x Woubrugge Kerkweg
 • Blauwe kiekendief: 1 x de Wilck
 • Slechtvalk: 1 x de Wilck.

De purperreiger

In ons tel gebied worden tijdens de watervogel/wintertellingen niet heel vaak purperreigers opgemerkt, ondanks het feit dat er  broedkolonies en slaapplaatsen (beide met behoorlijke aantallen vogels) op niet al te grote afstand zijn gelegen. B.v. de Nieuwkoopse plassen. Hemelsbreed vanaf ons werkgebied slechts 13 km. In ons land zijn purperreigers (1050 broedparen in 2020)  doorgaans aanwezig tussen half maart en eind oktober, waarbij de laatst wegtrekkende exemplaren vaak juveniele vogels zijn.  Soms blijft er een enkeling overwinteren.