Terug

0 Watervogeltellingen VWG - 2022-11

 • Grauwe gans (4897): Meer dan 600 exemplaren in polder Woubrugge Kerkweg (690), Munnikkenpolder (676), polder Achthoven (730) en Riethoornse polder (708).
 • Kolgans (1549): 358 stuks in de Westbroekpolder, 478 in de Oostbroekpolder en 315 in de Wilck.
 • Grote Canadese gans (370): 102 stuks in de Westbroekpolder.
 • Indische gans: 1 exemplaar in de Munnikkenpolder.
 • Nijlgans (387): 164 vogels in de Grote polder.
 • Knobbelzwaan (858): hiervan 163 in de Grote polder,  127 in de Geer en Buurt polder en  101 in de Riethoornse polder.
 • Smient (7824): waarvan 4775 in de Wilck en 797 in de Groenendijkse polder.
 • Krakeend (742): een record aantal van 446 !! in de Riethoornse polder en , second best, 68 x in de Munnikkenpolder.
 • Slobeend (35): 28 vogels in de Wilck.
 • Wintertaling (48): 25 stuks in polder Achthoven.
 • Soepeend (63 ): 12 x in de Grote polder en 18 in de Riethoornse polder.
 • Dodaars: 5 x op de Zegerplas en 1 x in polder Achthoven.
 • Meerkoet (2418): 518 x in de Riethoornse polder
 • Wulp (584): hiervan 147 x in de Groenedijkse polder  en 160  x in de Geer en Buurt polder.
 • Watersnip: 16 x in de Munnikkenpolder .
 • Goudplevier (770): waarvan 510 in de Lagenwaard en 200 in polder Achthoven
 • Kievit (5252): goed vertegenwoordigd in polder Achthoven, Groenendijkse polder en Geer en Buurtpolder met respectievelijk  1300, 1100 en 1000 vogels.
 • Grote zilverreiger (81): 10 x in de Oostbroekpolder.
 • Ooievaar: 5 in de Gnephoek
 • Waterral: 1 exemplaar in polder Achthoven.
  Die wordt tijdens onze winter/water- vogeltellingen, in ons hele telgebied niet heel vaak opgemerkt. De laatste 10 telseizoenen in totaal 7 stuks.

En verder:

 • Blauwe kiekendief: 1 x in Oostbroekpolder en 1 x in de Wilck.  Aaneengesloten polders dus kans dat dit dezelfde vogel is, lijkt aanwezig.
 • Slechtvalk: 1 x in de Wilck
 • Sperwer: 1 x in de Vlietpolder en 1 x in de Lagenwaard.
 • Houtduif (106): 34 exemplaren in de Boterpolder en 28 in de Barrepolder.
 • IJsvogel: 1 x in Munnikkenpolder en 1 x in polder Achthoven
 • Cetti’s zanger: 1 exemplaar in de Barrepolder en 2 stuks in de Munnikkenpolder. De soort houdt stand in ons gebied en neemt zelfs iets toe.
 • In telseizoen 2018/2019 werd deze soort voor het eerst in ons telgebied vastgesteld.
 • Graspieper: 7 vogels in polder Achthoven en 8 stuks  in de Barrepolder.
 • Grote gele kwikstaart: 1 x  in polder Achthoven.
 • Koperwiek: 8 exemplaren in de Oostbroekpolder.
 • Kramsvogel: 27 vogels  in polder Achthoven.
 • Merel: 14 x bij de Zegerplas
 • Ringmus: 2 x in de Grote polder en 4 x in de Gemenewegse polder.
 • Turkse tortel: 100 stuks in de Doespolder.
 • Roodborsttapuit:  2 x in de Wilck en 2 x in polder Achthoven. Lijkt een vaste gast in de laatste polder.
 • Paapje: 2 erg late exemplaren in de Wilck.
 • Vuurgoudhaan: 2 x in …  polder Achthoven.
 • VELDUIL: 1 x de Wilck.

Velduil

Deze uilensoort wordt in ons telgebied vrijwel alleen gezien tijdens de najaarstrek. Het gaat hierbij  meestal om zeer lage aantallen en ook zeker niet jaarlijks.

Ik herinner mij slechts 1  bijzonder voorval (net buiten ons telgebied) in het toen net aangelegde Bentwoud  in 2004. In november/december van dat jaar zat er een groep van 10 velduilen gedurende ca. 2 weken.  De reden was een goed muizenjaar. Nu dus weer eens een exemplaar tijdens onze wintertellingen van november in de Wilck. De laatste in ons gebied dateert alweer van de winter 2012/2013. Het zijn meestal  zwervende exemplaren uit noord- en noord-oost Europa. Het aantal doortrekkers in ons land ligt tussen de 200 en 500 exemplaren. Dat zelfde aantal geldt ook voor de overwinteraars. Als broedvogel is de soort nauwelijks aanwezig in ons land. Slechts 10 tot max. 20 broedparen (Sovon 2020) , voornamelijk in Friesland.