Terug

0 Watervogeltellingen VWG - 2022-12

 • Grauwe gans (2985): de meeste in de Riethoornse polder t.w. 1210 vogels.
 • Grote Canadese gans (554): 166 in de Doespolder en 176 in de Westbroekpolder.
 • Kolgans (1476): hiervan zaten er 450 in de Westbroekpolder en 428 in de Grote polder.
 • Brandgans: 150 x in de Riethoornse polder
 • Nijlgans (166): 70 exemplaren in de Riethoornse polder.
 • Indische gans: 1 x in de Doespolder
 • Knobbelzwaan (713): 109 in de Geer en Buurtpolder, 95 in de Barrepolder en 93 in de Grote polder.
 • Kleine zwaan: 43 stuks in de Lagenwaard.
 • Zwarte zwaan: van deze exoot 3 exemplaren in de Geer en Buurt polder.
 • Smient (10984): dit keer in meerdere polders meer dan 1000 vogels d.w.z. 4250 in De Wilck, 1114 in de Groenendijkse polder, 1080 in de Riethoornse polder en 1008 in de Munnikkenpolder.
 • Kuifeend (405) met verreweg de meeste t.w. 326 op de Zegerplas.
 • Krakeend (1629): opnieuw een record aantal (ruim 2 x hoger dan het record aantal van afgelopen november) in de Riethoornse polder t.w. 1079 stuks op afstand gevolgd door 232 in de Grote polder en 115 op de Zegerplas.
 • Waterhoen (281) waarvan 78 in de Riethoornse polder.
 • Meerkoet (3095): hiervan opvallend veel eveneens in Riethoornse polder t.w. 981 stuks.
 • Waterral: 1 x in polder Achthoven
 • Dodaars: 5 x op de Zegerplas
 • Grote zilverreiger (51): goed vertegenwoordigd met 15 vogels in de Riethoornse polder.
 • Wulp (149): 86 stuks in polder Achthoven, 34 in de Droogmakerij en 24 in de Doespolder.
 • Goudplevier: 39 en 60 stuks in respectievelijk de Westbroekpolder en de Wilck.
 • Scholekster: onverwacht in december en nog wel in een vorstperiode, toch 2 exemplaren, zowel in de Boterpolder als in de Droogmakerij 1 vogel. In ons hele gebied moeten we teruggaan 2016 voor waarneming van deze soort tijdens de wintertellingen in de decembermaand. I.h.a. worden de eerste scholeksters  pas weer in februari gezien. Een enkele keer bij zacht winterweer in januari al.
 • Watersnip (47): van deze soort 15 stuks in de Grote polder.
 • Bokje : 1 x in De Wilck en 1 x in polder Achthoven. 
  !! Een zeker niet alledaagse verschijning tijdens de watervogel/wintertellingen.
 • En verder:
 • Slechtvalk: 1 x in de Wilck en 1 x in de Gnephoek.
 • Blauwe kiekendief: 1 x in de Wilck
 • Sperwer (5): 1 x in de Wilck, 1 x in de Droogmakerij, 1 x in de Oostbroekpolder, 1x in polder Achthoven en 1 x in de Gnephoek
 • Holenduif: 21 x in de Droogmakerij
 • Grote gele kwikstaart: 1 x in de Wilck
 • IJsvogel (4): 1 x in de Barrepolder, 1 x bij de Zegerplas, 1 x in de Munnikenpolder en 1 x in polder Achthoven.
 • Staartmees: 8 x bij de Zegerplas.
 • Roodborsttapuit: 2 x in de Wilck.
 • Ringmus: 4 x in de Hondsdijkse polder.
 • Koperwiek: 8 x in de Munnikkenpolder.
 • Merel (81): maar liefst 21 stuks in de Munnikkenpolder. Opgemerkt dient te worden dat in dit telgebied een stukje bebouwde kom ligt met veel tuinen en een bessenrijk plantsoen.

Opvallend was dat 70% van alle kokmeeuwen en 55% van alle stormmeeuwen  in ons gebied deze telling in de Gnephoek zaten. Respectievelijk 300 en 1000 exemplaren. 51 % van de zilvermeeuwen (34 x) zat in de Munnikkenpolder.

Krakeend

In de statistieken is goed te zien dat het aantal getelde krakeenden in de Riethoornse polder over een periode van 10 jaar redelijk stabiel is maar de telling 21/22 een grote sprong omhoog weergeeft. De toekomst zal uitwijzen of dit een toevallige uitschieter is vanwege de weersomstandigheden afgelopen maand. Er lijkt er een toenemende trend te zijn voor het aantal krakkers  in ons hele telgebied (landelijk gezien neemt de soort ook toe), maar ook hier steekt 21/22 er weer ver boven uit.