Terug

0 Watervogeltellingen VWG - 2023-01

 • Grauwe gans (2408): de meeste in de Lagenwaardse polder (470 stuks) en Barrepolder (304 stuks).
 • Grote Canadese gans (5239): de meeste zaten in de Barrepolder t.w. 71 stuks en 41 in de Vlietpolder
 • Kolgans (7756): hiervan zaten er 950 bij Kerkweg in Woubrugge,  maar liefst 3800 in de Lagenwaard, 1010 in de Grote polder en 1120 exemplaren  de Oostbroekpolder.
 • Toendra rietgans: 80 vogels in de Gnephoek
 • Brandgans (39): 37x in de Westbroekpolder
 • Kleine zwaan (121): Al enige tijd zit een vrij constante groep van 120 tot 130 vogels in onze polders. Tijdens het telweekend zaten er 83 stuks in de Lagenwaard, 30 in de Gnephoek en 8 in de Hondsdijkse polder
 • Smient (5555):  3720 vogels in De Wilck.
 • Kuifeend (640): met verreweg de meeste t.w. 440 op de Zegerplas.
 • Krakeend (638):  waarvan 106 op de Zegerplas en 116 in de Riethoornse polder. Wat een verschil met de december telling. Nu een bijna 3 x lager totaal aantal (1629 tegen 638 nu). Ongetwijfeld een effect van de korte vorstperiode in december.
 • Het zegt mogelijk ook iets over het aantal vogels dat we onder meer normale omstandigheden niet tellen omdat deze buiten ons gezichtsveld in greppels en sloten zitten.
 • Wintertaling (70): bijna alle in De Wilck (45 x) en Achthovener polder (19 x)
 • Pijlstaart (27): 21 exemplaren in De Wilck
 • Slobeend (37): waarvan 28 eveneens in De Wilck
 • Waterhoen (222): 49 van deze kipjes in de Riethoornse polder
 • Wulp (196): hiervan 185 stuks, ook weer in de Wilck
 • Goudplevier: alle 310 zaten in de Wilck
 • Kievit (2612): hiervan 85% in 3 polders t.w. De Wilck, de Lagenwaard en de Droogmakerij met respectievelijk 1100, 455 en 834 exemplaren.
 • Watersnip: 2 exemplaren in de Munnikkenpolder en 1 in de Wilck.
 • Ooievaar (18): 8 x in de Gnephoek.

En verder:

 • Slechtvalk: 1 x in De Wilck
 • Zilvermeeuw: 132 x in de Grote polder
 • Groene specht: 1 x in de Barrepolder
 • Grote gele kwikstaart: 1 x in de Achthovenerpolder
 • Roodborsttapuit: 2 x in De Wilck
 • Staartmees: 8x bij de Zegerplas
 • Ringmus: 4 x in de Grote polder
 • Fazant (19): 18 x in de Achthovenerpolder