Terug

0 Watervogeltellingen VWG - 2023-02

 • Grauwe gans (1508): de hoogste aantallen in polder Achthoven en de Oostbroekpolder met respectievelijk 243 en 210 vogels.
 • Kolgans (4767):  de meeste hiervan t.w. 1830 in de Groenendijkse polder, 1798 in de Oostbroekpolder en 500 in de Hazerswoudse Droogmakerij.
 • Grote Canadese gans (301): waarvan 64 vogels in de Munnikkenpolder en 83 in de Westbroekpolder.
 • Toendra rietgans (48): 30 in de Vlietpolder en 18 in de Gnephoek.
 • Knobbelzwaan (646): 102 in de Grote Polder en 75 in de Geer en Buurt polder.
 • Zwarte zwaan: 1 exemplaar in de Grote Polder.
 • Dodaars: 4 x op de Zegerplas
 • Bergeend (69): 20 in de Oostbroekpolder
 • Krakeend (1073): de meeste in hun bolwerk de Riethoornse polder t.w. 503 vogels en 130 stuks in de Vlietpolder.
 • Wintertaling (60): 41 in de Wilck
 • Slobeend (37): 36 in de Wilck
 • Smient (10054): waarvan 4949 in de Wilck en 1472 in de Westbroekpolder.
 • Wilde eend (847): 110 in de Riethoornse polder.
 • Pijlstaart:  alle 13 in de Wilck
 • Tafeleend: 8 v0gels in de Munnikkenpolder
 • Waterhoen (171): dit maal de het hoogste aantal in polder Achthoven t.w. 29 stuks.
 • Grote zilverreiger (62): zowel in de Munnikkenpolder als in de Oostbroekpolder 8 exemplaren.
 • Koereiger: 1 x in de Groenendijkse polder
 • Wulp (120): 102 x in de Vlietpolder
 • Goudplevier: nog een restant van 157 stuks in de Wilck
 • Kievit (3531): hiervan 2571 vogels in de Wilck en 360 in de Lagenwaard.
 • Scholekster (372): de aantallen lopen snel op en vrijwel in alle telgebieden waargenomen. Van deze soort de meeste bij de Wijde Aa t.w. 95 stuks.
 • Grutto: inmiddels arriveren er steeds meer, maar de eerste exemplaren in deze teling t.w. 8 stuks zaten in de Munnikkenpolder.
 • Watersnip: 1 x in de Wilck
 • Kemphaan: 4 (vroege) vogels in de Wilck
 • Ooievaar (10): 5 exemplaren in de Gnephoek

En verder:

 • Sperwer: 1 exemplaar zowel in de Barrepolder als in de Hondsdijkse polder
 • Halsbandparkiet (38): 12 x bij de Zegerplas
 • Goudhaan: 1 x in de Barrepolder
 • Roodborsttapuit: 2 x in de Wilck
 • Fazanten  (36) werden gezien in de polder Achthoven (20 stuks), Riethoornsepolder (13 stuks) Boterpolder  (2x) en Hondsdijkse polder (1x)
 • Ringmus (6): 3 vogels in zowel de Hondsdijkse polder als in de Grote polder.
 • Opvallend veel kokmeeuwen (11003) in de Geer en Buurtpolder en Riethoornse polder met respectievelijk 5300 en 4000 vogels.
 • Eveneens opvallend veel kauwen (637)  in de Gemenewegsepolder (150 stuks) en de Grote polder (126 x).
 • Tot slot nog 39 zilvermeeuwen (139) op een kluitje in de Munnikkenpolder