• 1 Dag 1 (06-04-2022) planteninventarisatie : Bukkende vrouwen!

  Loopt u een dezer dagen op de Kruiskade dan kunt u zo maar twee vrouwen tegen komen die niet omhoog kijken naar de vogels maar steeds gebukt lopen. Zij mankeren niets aan hun ogen en zijn ook  niets verloren maar zijn aan het planten inventariseren. Eens in de 6 jaar wil Staatsbosbeheer dat dit in ons gebiedje Kruiskade/Spookverlaat gebeurd en inmiddels was het al 7 jaar geleden dat dit voor het laatst gedaan was dus hoog tijd om er op uit te trekken. Na een oproep van Jeannette Teunissen in de coördinatoren vergadering van de VWG heb ik mij aangemeld om mee te helpen met inventariseren. Ik heb vorig jaar, tijdens de corona lockdown,  en beginners cursus wilde planten herkennen gedaan en door mee te helpen met Jeanette, die IVN gids is en veel van plantjes weet, kan ik mijn kennis testen en uitbreiden.   De weersomstandigheden waren niet optimaal vandaag maar een paar dagen vrij zijn ideaal om de eerste inventarisatie (voorjaarsbloeiers) te beginnen. Voordat we gaan beginnen wachten we eerst nog even in de auto tot de laatste regen voorbij is en buienradar voorlopig geen buien meer laat zien. We starten vandaag aan het begin van de Kruiskade en lopen richting Alphen. Van Staatsbosbeheer hebben we een overzicht gekregen van de indeling van het gebied dat we moeten inventariseren en wat de bijzonderheden zijn waar we op moeten letten. Al snel blijkt dat het speenkruid vandaag de hoofdrol gaat spelen. Want niet alle speenkruid is gewoon maar speenkruid; nee......natuurlijk zijn er andere soorten en blijkt het Vreemd Speenkruid hier de overhand te hebben. Een soort zonder okselknolletjes en kroonblaadjes die breder zijn dan 4 mm en elkaar overlappen. De Kruiskade staat er vol mee. Het leuke gele bloemetje die veel mensen als boterbloem bestempelen……… Later komen we speenkruid tegen waar een soort schimmel (roestschimmel) op het blad zit. Deze schimmel maakt de plant niet dood maar krijgt wel sporen aan de onderkant van het blad die zich weer kunnen verspreiden. Deze roestpuntjes zijn oranje en worden wel de Aeciën genoemd er zijn ook zwarte roestpuntjes maar die zien we nauwelijks. Het is een interessante ontwikkeling want het komt maar op een paar plaatsen voor; waarom niet op alle speenkruid? We zien veel Grote Brandnetels en Bramen en het Fluitenkruid is ook op veel plaatsen aanwezig. Ik kan voor beginnende planten liefhebbers de beginners cursus wilde planten van de Floron aan bevelen want mijn kennis is veel groter dan ik van te voren had bedacht. Het zijn niet alleen de planten waarvan mijn persoonlijke IVN gids van vandaag kennis van heeft, ik wordt ook geattendeerd op de essenbastkever (Lengte 3 mm, april-oktober. Kenmerken: Zwart met een vlekkig, onregelmatig schubbenpatroon. Voorkomen: In zieke of neergevallen takken of stammen van de es. Levenswijze: Van de paringskamer gaan twee 6 tot 10 cm lange, horizontale moedergangen in tegengestelde richting uit. De vraatgangen van de larven vertrekken loodrecht van de moedergang, maar worden maar ca. 4 cm lang)  en het kaugommos (Het kauwgommos is een korstmos in de familie Caliciaceae. Hij komt vaak voor op oude, zonnige, muurtjes van kalkrijk gesteente, maar komt soms ook als epifyt voor op goedbelichte neutrale schors) en dat allemaal de Kruiskade. We hadden geen oog voor de vogels maar als ik per ongelijk een keer omhoog kijk vliegt er net een prachtige grote zilverreiger over en vertelt een toevallige voorbijganger dat hij gisteren de ijsvogel had zien vliegen; kleine vogel geluksmomentjes horen bij het wandelen op de kruiskade dus ook vandaag! Morgen weer verder; nu maar hopen dat het droog blijft.      

 • 0 Watervogeltellingen VWG - 2022-03

  Grote Canadese gans (380): Hiervan 99 en 58 stuks in respectievelijk Grote polder N en de Barrepolder. Kolgans (4730): verreweg de meeste in de Wilck t.w. 3524 vogels. Knobbelzwaan (737): 111 exemplaren in de Boterpolder. Smient (9573): In de Zegerplas 1175 en de Wilck 4484 exemplaren. Krakeend (895) waarvan 58 in de Barrepolder, 162 in de Geer en Buurtpolder en 410 in de Riethoornse polder. Dodaars: 7 stuks op de Zegerplas Geoorde fuut: 1 x in Munnikkenpolder Slobeend (22): 13 eenden in de Wilck Bergeend (80) waarvan 36 in de Wilck Wulp (314): hiervan 83 in de Vlietpolder, 87 in de Gnephoek en 91 in de Westbroekpolder. Grutto (199) waarvan 54 in de Wilck en 39 in polder Achthoven. Kluut:  2 stuks in  polder Achthoven. Kemphaan: 4 x eveneens in polder Achthoven En verder: Slechtvalk: 1 x in polder Achthoven Sperwer: 1 x in de Gnephoek Zeearend: 1 x in/boven de Wilck. Zie over  deze vogel ook het  stukje van Ko in de Braakbal van september 2022Foto: Zeearend (Ton Renniers 2019) Cetti’s zanger: 1 x Munnikkenpolder Groene specht: 1 x Munnikkenpolder Koperwiek: 5 exemplaren in de Doespolder Kramsvogel (57):  waarvan 16 x in de Gnephoek en 32 in polder Achthoven. Veldleeuwerik: 4 x in Gnephoek en 5 x in Gemenewegse polder. Staartmees : 7 stuks bij de Zegerplas Tjiftjaf: de eerste exemplaren voor 2022 in deze wintertelling, totaal 19 stuks

 • 0 Wat staat er in de nieuwe Braakbal? Editie 2022-01 is uit!

  Naast de vaste rubrieken zijn er de volgende specials in deze editie de Houtkamp - Waarnemingen - Jaarverslag 2021 Gasten van de oeverzwaluwwand Margot's mussenproject - 2022 Spookverlaat - Inventarisate 2022 - Vrij wandelen Spookverlaat - Broedvogels - 2021 Kattenstandpunt Vogelbescherming Nederland Nationale Tuinvogeltelling - 2022 Ooievaarsnest - Heroprichting - Verslag 31-12-2021 Alle edities staan digitiaal op onze site.

 • 0 Watervogeltellingen - VWG - 2022-01

  Grauwe gans (2933): hiervan zaten er respectievelijk 450, 480 en 792 in de polder Woubrugge Kerkweg, Hondsdijkse polder en Grote polder (N + Z). Kolgans (1410): verreweg de meeste  t.w. 472 waren aanwezig in de Grote polder (N). Kleine rietgans: er werden 6 exemplaren geteld in de Hondsdijkse polder.   Kleine rietgans (bron internet)     Rotgans: zomaar 1 exemplaar tussen de kolganzen in de Barrepolder. Kleine zwaan (123): hiervan werden 70 geteld in de Doespolder en 53 in de Lagenwaardse polder. Het betreft hier vrijwel zeker een dubbeltelling. De zwanen hoeven alleen maar de Ruigekade over te vliegen om in een van de twee  polders terecht te komen. Foto’s van een gezenderd exemplaar  uit deze groep op waarneming.nl bevestigen deze heen-en weer beweging van de vogels in het telweekend. Het echte aantal in het telweekend zal dus  uitkomen op 70  exemplaren. Zwarte zwaan (3): 2 in de Lagenwaard en 1 x in de Doespolder. Dodaars: 7 van deze pluizenbolletjes op de Zegerplas Smient (11298): zoals gewoonlijk de meeste in de Wilck t.w. 8287 stuks. Krakeend (931): de meeste hiervan in de Riethoornse polder  t.w. 426 stuks en ook nog eens 104 in de Wilck. Slobeend: van de 45 getelde vogels zaten er 41 in De Wilck. Tafeleend: 9 x in de Munnikenpolder Krooneend: 1 exemplaar gezien in de Droogmakerij. Wulpen (805): de hoogste aantallen waren gelijkelijk verdeeld over de Doespolder en de Vlietpolder t.w. 340 en 350 stuks. Dubbeltelling kan ook hier omdat de polders aangrenzend zijn. De tellingen zijn echter wel op dezelfde dag en in een overlappend tijdslot uitgevoerd, waardoor de kans op dubbeltelling niet zo groot is. (Bovendien heeft ondergetekende de dag voor deze telling er ruim 600 geteld in de Vlietpolder). Goudplevier: 666 stuks in de Groenendijkse polder. Scholekster: 1 vroeg exemplaar werd gespot bij de Zegerplas  En verder: Kramsvogel: 50, 87 en 40 stuks in respectievelijk de Gnephoek, polder Achthoven en de Lagenwaard. Putter: 55 x in de Lagenwaard, hier ook 13 sijzen. Ringmus: 12 stuks in de Hondsdijkse polder Groene specht: 1 x in polder Achthoven IJsvogel: 1 x bij de Zegerplas Roodborsttapuit: 1 x gespot in de Wilck Vink: 35 x in de Oostbroekpolder Turkse tortel: 80 x in Doespolder en 44 x in Geer-en Buurtpolder Witgat: 1 waarneming eveneens in de Oostbroekpolder Sperwer: zowel in polder Achthoven als de Vlietpolder 1 exemplaar Kleine rietgans De in ons land waargenomen vogels broeden voornamelijk in Spitsbergen. Andere broedpopulaties bevinden zich op Oost Groenland en IJsland. De broedpopulatie kleine rietganzen is de laatste jaren gegroeid.  De Europese populatie wordt geschat op max 148.000 vogels (Birdlive.org 2015). De overwinterende aantallen in ons land lijken echter af te nemen. Veel vogels blijven lang hangen in Denemarken of trekken  in grotere aantallen door naar de polders rond Brugge in België.  Overwinteraars  4.000-8.200 vogels (Sovon 2013-2015), doortrek 11.000 – 22.000 vogels (Sovon 2012-2017). De grootste aantallen verblijven hier meestal in november en december. Zuidwest Friesland en Midden Delftland bieden de beste kansen om grotere aantallen (> 100) te zien.  Uit de tellingen is af te leiden dat de soort zeker niet elk jaar in ons gebied is te vinden en dat de aantallen i.h.a. tamelijk laag zijn.

 • 0 Dit moet je echt weten

  Dit is een kopje en dat lijkt wel handig om mee te beginnen. Maar de "title" verschijnt ook als kopje , dus... niet doen. Begin dus met gewone tekst. Dit is gewone tekst Dit is een klein kopje Dit is het eind Bijna