• 0 Jublileumnummer Braakbal staat bol van historie

  Ter gelegenheid van ons 40 jarige bestaan is een bijzondere editie uitgebracht waarin de historische ontwikkeling van de VWG in beeld is gebracht. Dubbeldik en in kleur. Download dit dikke nummer en geniet!

 • 0 Bladgroen - IVN en KNNV - 2020-05

  In deze nieuwsbrief: 05. Programma werkgroepen KNNV 07. Project Oeverplanten Leiden e.o. 08. Themanummer 5000-soortenjaar 2018 08. Heukels-24ste druk, errata 09. Stinsenplanten, we speuren ze op 09. Amfibieën redden in Leiden 10. Climate change 11. Wandelen in de buurt 12. Malva, Anneli ter Mors 13. Een blik op grijze zandbijen 14. Een luizenleven 15. Corona-ontdekking: Gewone wolzwever 15. De verrassende kant van waarnemingen 16. Een rondje vogelfietsen/fietsvogelen 17. Straatmadelieven 17. Tengnagel opgeruimd 18. Witte zwanen, vreemde zwanen? 18. Verslagen excursies Vogelwerkgroep KNNV 22. Australische composietenroest De nieuwsbrieven van bevriende verenigingen staan op onze site.

 • 0 Wat kunnen we leren van de broeders in nestkasten?

  In 2019 ontving NESTKAST gegevens van 16.932 nestkasten ingestuurd door 145 deelnemende nestkastwerkgroepen en/of Sovon controleurs, verdeeld over 278 terreinen. Het aantal gecontroleerde nestkasten is behoorlijk stabiel de laatste jaren, rond de 17.000! In het totaal werden er 15.094 legsels gemeld met 105.348 eieren, een recordaantal. Wat kunnen we van de resultaten leren?

 • 0 Hoe gaat het met de Wilde eend? - VBN - 2020-05

  Euro Birdwatch 2020 Zoals ieder jaar, vindt ook in 2020 weer een Euro Birdwatch plaats; zoals gebruikelijk op de 1e zaterdag van oktober. Tenminste, we gaan er voor nu vanuit dat het door kan gaan, op 3 oktober dus. We nemen aan dat jullie inmiddels wel bekend zijn met het fenomeen Euro Birdwatch. Maar voor de volledigheid nog wat meer informatie: Het doel van dit evenement is om in heel Europa aandacht te schenken aan trekvogels en hun leefgebieden. Hierdoor ontstaat meer draagvlak voor beschermingsactiviteiten in de verschillende landen, doordat vogels en hun bescherming weer eens voor het voetlicht worden gebracht. Ook kan dit evenement ertoe bijdragen dat meer mensen geïnteresseerd raken in vogels, want het is een leuke ‘happening’. Tijdens de Euro Birdwatch gaat het verder/vooral om het gezamenlijk tellen van trekvogels. Maar we willen dit jaar proberen om er ook meer een publieksevenement van te maken rond het thema Vogeltreek, maar daarover binnenkort meer. Deelname staat open voor alle (vogel)werkgroepen en ook de telposten aangesloten bij www.trektellen.nl doen hier aan mee.  Zo ontstaat een net van telposten verspreid over het land (en Europa). Uiteindelijk ontvangen alle deelnemende vogelwerkgroepen en telgroepen een uitgebreid verslag van het evenement. Zie hier (onderaan) voor verslagen van de laatste edities van de Euro Birdwatch. Jaar van de Wilde Eend: update In het Jaar van de Wilde Eend doen Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland o.a. onderzoek naar de overleving van kuikens. Iedereen kan meedoen aan het onderzoek door waarnemingen door te geven via kuikenteller.org. En dat wordt volop gedaan! Want de Wilde Eend zit momenteel nog volop in de broedperiode. Niet zo verwonderlijk dus dat het aantal meldingen van eendenkuikens voor het Jaar van de Wilde Eend flink toeneemt. Inmiddels zijn er al meer dan 6.000 waarnemingen doorgegeven. In deze tussenrapportage staat meer actuele informatie. En daarbij een oproep om vooral door te gaan, met name in een paar onder-onderzochte regio’s, en de komende tijd ook op krakeenden met kuikens te letten. gert.ottens@vogelbescherming.nl

 • 0 Munnikenpolder gaat viraal

  De oeverzwaluwenwand in de Munnikenpolder was landelijk nieuws! "Oeverzwaluwwanden staan op veel plekken in Nederland, maar relatief nieuw is de oeverzwaluwhut: een schuurtje met nestkasten als het ware. Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude plaatste er een in een natuurgebied net buiten Leiderdorp en het is een doorslaand succes." Vroege vogels