• 0 Ganzen en zwanen | Goudplevier en Kievitten | Wulp | Kanoet - Sovon - 2020-11

  Bij deze de watervogelnieuwsbrief in met daarin: Intro (van Menno Hornman); Ganzen en zwanen: massale aankomst voor de telling(van Kees Koffijberg); Binnenlandse Steltlopertelling: eerste indruk Goudplevier en Kievit in oktober (Romke & Menno); Slaapplaatsen: Wulp & zandwinputten & zonne-energie (Paul van Els); Wadden: wat is 't met de Kanoet op 't wad? (van Romke Kleefstra). Hier staan de nieuwsbrieven: NL en ZH.

 • 0 Onderteken de petitie voor het behoud van natuurgebied Het Watergat.

  Beste leden, De werkgroep Natuurlijk Delfland, een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), heeft de vogelwerkgroepen in Zuid-Holland opgeroepen de onderstaande petitie te ondertekenen. Het bestuur wil u graag in de gelegenheid stellen om deze petitie te ondertekenen. Het gaat om het behoud van natuurgebied Het Watergat. https://petities.nl/petitions/behoud-duinvallei-watergat?locale=nl In Monster aan de Rijnweg, vanaf de strandopgang bij de Molen tot het Schelpenpad, ligt een prachtig stukje natuur, het Watergat. Nog niet zo heel lang geleden stonden er kassen, maar het strookje land is te klein voorefficiënte tuinbouw. De strook land vormt een natuurlijke buffer voor het ernaast gelegen kwetsbare duingebied, dat op basis van Europese en landelijke richtlijnen is aangewezen als een Natura-2000 gebied. Als in de lente de schemer invalt, wordt op het Watergat een geweldig symfonie uitgevoerd. De zeldzame rugstreeppad, een van de vele amfibiesoorten die er verblijft, wekt verbazing met zijn imposant gekwaak. Mensen stappen van hun fiets om te luisteren. Dit hebben ze nog nooit gehoord. Als je goed kijkt, zie je de eerste vleermuizen boven het weiland. Zodra de eerste zonnestralen komen, verdwijnen pad en vleermuis en het stukje land wordt in bezit genomen door talloze vogels: verschillende soorten ganzen, kieviten, boven het weiland bidt de torenvalk en zweeft de buizerd. Soms komt zelfs de grote zilverreiger of de lepelaar in de slootjes vissen. Dit prachtige stukje natuur, waaraan het in de gemeente Westland zoveel ontbreekt, kan zelfs uitgroeien tot een uniek gebied, als we de natuur haar gang laten gaan. Net zoals de Banken, dat enkele kilometers zuidelijker bij ‘s-Gravenzande ligt, kan het een rust-of broedplek voor talloze vogels worden en een plaats waar reptielen en amfibieën goed gedijen. Bovendien is het een natuurlijke beschermer voor het Natura-2000 gebied. Natuurorganisaties willen zich hier graag voor inzetten. Maar nee! Er zijn plannen voor huizenbouw. De provincie Zuid-Holland dreigt een plan van de gemeente Westland goed te keuren. Zal men dan voorbijgaan aan de verhoogde uitstoot van stikstof en broeikasgassen, wat ongetwijfeld het gevolg zal zijn van het bouwen van 133 luxewoningen, in de prijsklasse tot 1,5 miljoeneuro? Beseft men dan niet dat het Natura-2000 gebied die verhoogde uitstoot van stikstof niet zal overleven? Wil men dan al het groen opofferen? Uit een enquête van de gemeente Westland bleek dat slechts 6% voorstander is voor bouw in het buitengebied. Er is geen behoefte aan luxewoningen. Er is behoefte aan groen. Het Watergat moet daarom behouden blijven en zich verder ontwikkelen tot een prachtig natuurgebied langs de duinen, waar jong en oud van kan genieten. Ook zal het bestuur een adhesiebetuiging sturen aan de KNNV.

 • 0 Blauwstaart | Boszanger | Gierzwaluw | Huisgierzwaluw - Waarneming.nl - 2020-10

  Blauwstaart - Foto Joop Scheijbeler In het najaar komt de natuur in beweging en qua zeldzame soorten was oktober 2020 een waar spektakelstuk. Normaliter zijn het vooral de vogels die de voorpagina halen. Maar een reptiel met een schildlengte van 2,4 meter krijgt voorrang. De (her)ontdekking van een lederschildpad in Scheveningen kreeg alle aandacht. Dat krijg je als je de grootste schildpad ter wereld bent. Dit reptiel heeft een vrijwel wereldwijde verspreiding en komt voor van de tropische zeeën rond de evenaar tot in de poolwateren. Een waarneming in Nederland is en blijft spectaculair. Een andere soort die veel aandacht kreeg was de doodshoofdvlinder. De doodshoofdvlinder, ook wel doodskopvlinder of doodshoofdpijlstaart (Acherontia atropos), is een vlinder uit de familie pijlstaarten. Zowel de Nederlandse als de wetenschappelijke naam zijn afgeleid van de op een schedel lijkende vlek op het borststuk (zie in deze nieuwsbrief de rubriek 'foto's in oktober'). Oktober 2020 was een succesvolle maand voor deze nachtvlinder uit het zuiden. De soort werd op bijna veertig plekken in Nederland gezien. Vogelaars hebben we niet horen klagen. Genoeg te zien en ontdekken. Meerdere blauwstaarten en bizar veel bruine boszangers. Op 26 oktober vlogen zelfs vijf vale gierzwaluwen bij elkaar (Texel). Een dag later vloog zelfs een huisgierzwaluw over Vlieland. Dezelfde soort was een dag eerder ontdekt in België en met de windstroom van die dag werd de vogel al in Nederland verwacht. De huisgierzwaluw is een lid van de familie van gierzwaluwen en komt wijd verspreid over Afrika en Azië voor. Het was de derde keer dat deze soort in Nederland werd gezien. Eerdere waarnemingen komen uit 2001 (FR) en 2006 (NH). Dutch Birding schreef meer over de eerste twee gevallen.  Begin oktober werd in Ouddorp (ZH) een goudlijster gevonden. De goudlijster komt voor in de naaldbosgordel, de taiga in Siberië en overwintert in Zuidoost-Azië. De provincie Noord-Holland ligt alles behalve in de naaldbosgordel en de taiga. Deze soort is dus zeer zeldzaam voor ons land. Het is de 22e goudlijster die in Nederland is gevonden. De laatste spectaculaire soort is een bruine gent. De vogel werd gevonden op een schip in de Rotterdamse haven. De bruine gent broedt op oceanische eilanden in de tropen, zoals in de Kaapverdische Eilanden. Daarbij laten we de waarnemingen van vorkstaartplevier, Humes bladkoning, pallas' boszanger, grijze wouw, izabeltapuit en woestijntapuit zelfs nog buiten beschouwing.    Ondanks al die zeldzame waarnemingen willen we waarnemers nogmaals wijzen op de richtlijnen van het RIVM. Vermijd drukte, houd 1.5 meter afstand en draag een mondkapje. Wissel geen materiaal uit en gebruik je eigen optiek. De (prachtige) nieuwsbrief staat hier in het archief van waarneming.nl.

 • 0 VBN - 2020-10

  Foto Adri de Groot Resultaten Euro Birdwatch Nou, de Euro Birdwatch van 2020 – de 25e waar we in Nederland aan meededen – zit er al weer een tijdje op. Voor sommigen van de deelnemers was het een natte bedoening, terwijl de regen zich elders pas later aandiende. Maar desondanks was het best een goede Birdwatch, qua totaal aantal vogels zelfs de 4e beste ‘ooit’. Op deze webpagina vinden jullie ook een korte samenvatting van de dag, met o.a. een aantal leuke foto’s die ik mocht ontvangen (dank daarvoor nog/weer!). Totalen Wanneer we de 34.174 pleisterende vogels meenemen dan komt het algehele totaal op een mooie 721.547 over 203 soorten. En ook dit jaar werden er vanzelfsprekend weer veel bijzondere soorten gezien. Wat te denken van bijvoorbeeld: een slangenarend, een steppekiekendief, zes velduilen, een morinelplevier, acht roodkeelpiepers, acht bladkoningen, twee dwerggorzen, twee ortolanen, acht roodkeelpiepers en 10 grote piepers. Over enige tijd zal er een verslag verschijnen van deze Birdwatch. Europa In dat verslag zullen we uitgebreid ingaan op de Europese resultaten, want die zijn momenteel nog niet compleet. Uiteindelijk deden 36 landen mee, waarvan we van 28 landen in ieder geval de totale aantallen getelde vogels weten. In die landen werden samen 1.724 tellingen/activiteiten georganiseerd, waren bijna 24.000 mensen op pad en telden we met z’n allen net iets minder dan 6 miljoen vogels. Nederland ‘scoorde’ trouwens de 3e positie als het gaat om de meeste getelde vogels (1e was Finland met 2.527.000 en 2e was Zweden met 980.000  getelde vogels). Later meer, maar bedankt nogmaals voor jullie deelname en graag tot volgend jaar! Want jullie mogen zaterdag 2 oktober alvast noteren als de dag van Euro Birdwatch 2021. Resultaten Nationaal Vogeltrekweekend In het weekend rondom de Euro Birdwatch organiseerden we het eerst het Nationaal Vogeltrekweekend. Een weekend met excursies en andere vogelactiviteiten rond het thema ‘vogeltrek’. Ook hier hadden we natuurlijk te maken met her en der regen, en natuurlijk ook Covid-19. Van de 65 excursies die waren gepland konden er daardoor 15 niet doorgaan. Maar van de activiteiten die wel plaatsvonden waren excursieleiders én deelnemers bijna unaniem van mening dat het zeer geslaagd was. We zijn daarom van plan om het volgend jaar weer te organiseren. Ook omdat er duidelijk behoefte is aan buitenactiviteiten als deze. Na het Nationaal Vogelweekend van 2021 zullen jullie worden geïnformeerd over dat najaarsweekend. Dus graag tot dan, en dankjulliewel voor jullie bereidwilligheid om er een leuk weekend van te maken! Landelijke Dag 2020 Datzelfde Covid-19 gooit vanzelfsprekend ook roet in het eten waar het de Landelijke Dag van Sovon, VBN en NOU betreft. Met z’n allen – vanuit het hele land – samenkomen is nu namelijk niet zo’n goed idee, en in de ‘oude’ vorm mag het simpelweg ook niet. Je kunt op 28 november het lezingenprogramma daarom de hele dag volgen op maar liefst vier streams op YouTube. Via een chat kun je vragen stellen aan de sprekers. Het volledige programma maken we binnenkort bekend. Ook na de Landelijke Dag blijven de lezingen beschikbaar. Gezellig is anders, maar het zal zeker leuk en interessant worden.   Naast het lezingenprogramma komt er op de website van Sovon een breed aanbod van standhouders met reizen, optiek, boeken en natuurorganisaties. En we onderzoeken momenteel de mogelijkheden om elkaar ook online te ontmoeten. Hierover maken we binnenkort meer bekend. Houd daarom deze website in de gaten: https://www.sovon.nl/ld. Excursieleider voor Vogelbescherming? Ik zei het al: er is duidelijk behoefte is aan buitenactiviteiten zoals vogelexcursies. En al is dat momenteel natuurlijk erg lastig, met de beperkingen die gelden, we hopen in de eerste helft van volgend jaar toch weer publieksexcursies te houden. Daarvoor hebben een enthousiaste groep Excursieleiders die voor ons op pad gaan met belangstellende deelnemers, in de leukste gebieden van het land. Dus, vind jij het leuk om je bevlogenheid voor vogels over te brengen op anderen? Wij kunnen je een platform bieden waar je (gratis) excursies kunt plaatsen. En de ‘administratie’ van aanmeldingen etc. doen wij voor je. Aan belangstelling is geen gebrek: al onze excursies lopen – normaal gesproken - als een trein.  Zie hier voor meer informatie over deze vrijwilligersfunctie bij Vogelbescherming, en bij vragen weet je me te vinden. Gert Ottens - VBN

 • 3 Uitstel activiteiten

  Naar aanleiding van de grote toename van het aantal Corona besmettingen en de nieuwe maatregelen van de overheid heeft het bestuur een aantal activiteiten moeten annuleren. Het gaat om de publieksexcursie “Nacht van de Nacht” op 24 oktober. Op 3 november zou het  overleg van het bestuur met de coördinatoren plaatsvinden maar dat wordt tot nader order uitgesteld. De lezing van Ko Katsman over “Wat voor moois is er te zien op Goeree-Overflakkee” van 10 november wordt eveneens uitgesteld. Wij zouden onze leden graag afleiding willen bieden in deze moeilijke tijden dus zodra de maatregelen van de overheid worden aangepast en de omstandigheden onze activiteiten weer toelaten zullen wij dit kenbaar maken via de mail, de website vogelsrijnwoude.nl en Facebook.