• 0 Eventjes rust... IVN - 2020-06

  Met lekker véél natuurnieuws En een jubileum de Natuurgidsen(opleiding) het Tiny Forest en Irenbos het Bentwoud en ....... Zie: https://www.ivn.nl/afdeling/alphen-aan-den-rijn/bont-allerlei        

 • 2 NESTKAST, Huiszwaluwtil, Trekvogelweekend, Eikenprocessierupsen, Nestbescherming - VBN - 2020-05

  Jaarverslag NESTKAST Een analyse van de gegevens van bijna 17.000 nestkasten, verdeeld over twintig soorten staat in het  jaarverslag van het NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroedersde (NESTKAST). Deze enorme hoeveelheid gegevens, er werden bijvoorbeeld meer dan 105.000 eieren geregistreerd, geven inzicht in veranderingen in het broedsucces bij vogels. Verder wordt er in dit jaarverslag ingegaan op diverse onderwerpen, zoals de (on)zin van het ophangen van nestkasten ter bestrijding van de eikenprocessierups. En er is ruime aandacht voor het ontwerp van nestkasten voor soorten die we niet zoveel in nestkasten meer tegenkomen. Ook wordt ingegaan op een aantal onderzoeken naar de Bosuil. Zo is er een zeer bijzonder tweede legsel beschreven. Interessante kost! Via deze link vinden jullie meer informatie over dit initiatief en is het jaarverslag over 2019 te downloaden. En voor wie mee wil doen aan dit onderzoek, zie hier: https://www.sovon.nl/nestkaart/. Inspirerende voorbeelden: Vogelwacht Delft In de vorige Infomail vroeg ik jullie om ervaringen te delen waar ook andere Vogelwerkgroepen weer iets opsteken. Wij van Vogelbescherming kunnen dat tenslotte – in overleg natuurlijk – weer gebruiken om verder naar buiten te brengen. Check in dat opzicht dit recente artikel op onze website eens: Delft op de bres. Ik heb een paar leuke reacties gekregen op die oproep, waarvoor dank, en waarvan ik er alvast eentje wil delen. In de bijlage lezen jullie over waarom en hoe de Vogelwacht Delft het voor elkaar kregen een huiszwaluwtil te plaatsen. Reacties zijn welkom, en jullie ervaringen met interessante projecten en dergelijke natuurlijk ook! Nationaal Trekvogelweekend 2020 Zoals jullie weten hebben we de Nationale Vogelweek van vorige maand helaas af moeten gelasten. Maar om toch ook dit jaar vogelactiviteiten aan te kunnen bieden gaan we in het najaar het Nationaal Vogeltrekweekend organiseren. Het wordt dus geen Vogelweek, maar een weekend vol activiteiten op 2, 3 en 4 oktober 2020 (het weekend van de Euro Birdwatch dus). Net als met de Vogelweek zullen we weer een beroep doen op jullie vaardigheden als enthousiaste excursieleid(st)er of lezinghoud(st)er. In het weekend in kwestie willen we zoveel mogelijk mensen de vogeltrek laten beleven. Dat kan bijvoorbeeld zijn door het bezoeken van een telpost. Deelnemers kunnen de vogeltrek meemaken en uitleg krijgen over de vogels die worden waargenomen en over vogeltrek in het algemeen. Ook willen we proberen excursies te laten houden in een gebied waar veel trekvogels komen rusten/slapen, foerageren etc.. Hier kunnen bezoekers de vogeltrek (indirect) meemaken en uitleg krijgen over de vogels die worden waargenomen en over vogeltrek in het algemeen. Of een combinatie van deze twee (bijvoorbeeld telpost als start- en eindpunt excursie). Andere activiteiten moeten ook kunnen (lezingen etc.), maar de nadruk moet wel liggen op de vogeltrek. Dus noteer die data a.j.b. alvast, en als jullie al na willen denken hoe je een bijdrage kunt leveren: heel graag! In de volgende Infomail meer informatie over dit evenement. Eikenprocessierupsen Gemeenten doen er alles aan om overlast van de eikenprocessierups te beperken. Om inzicht te krijgen in hoe zij dat doen, heeft Vogelbescherming een enquête gehouden onder Nederlandse gemeenten. Daaruit blijkt dat gemeenten hiervoor eigenlijk liever de biodiversiteit willen stimuleren, waarbij soorten elkaar in evenwicht houden, maar in de praktijk vaak grijpen naar middelen die schadelijk zijn voor de natuur. Zo zegt 61% van de ondervraagde gemeenten het gif Xentari te gebruiken; een gif dat alle rupsen op een boom doodt. Meer hierover in het volgende bericht: Bestrijding-eikenprocessierups-gemeenten-willen-geen-gif-maar-gebruiken-het-wel. Nestbescherming (& fotografie) Ons bereiken regelmatig berichten van vogelaars/Vogelwerkgroepen die zien dat nesten worden verstoord worden door andere vogelaars en met name fotografen. Via what’s app-berichtjes e.d. worden de lokaties van nesten verspreid waardoor al gauw vele mensen komen kijken en fotograferen. Vogelnesten – strikt beschermd! - worden zo een toeristische attractie en dat lijkt ons geen goede ontwikkeling.  De meeste mensen zullen (hopelijk) te goeder trouwe handelen. Maar meer onervaren vogelaars en fotografen weten vaak (nog) niet zo goed hoe zich te gedragen bij een nest. Het is o.a. daarom dat we een tijd terug deze Gedragscode vogels kijken fotograferen’ hebben opgesteld, en dit lijkt ons een goed moment om die nog weer eens te delen. Spreek vooral ook anderen er op aan en geef voorlichting; op de lange termijn waarschijnlijk de beste manier om verstoring te voorkomen. Nou, graag tot volgende maand. Gegroet en blijf gezond! Gert Ottens VBN

 • 0 Havik, Top foto's, Mierenkrekel - Waarnemingen.nl - 2020-05

  Een paar onderwerpen... Genoeg te ontdekken! Vorige maand vloog een havikarend over Nederland en deze maand was het opnieuw raak met arenden. Een steppearend en een dwergarend. Een feestmaal voor vogelaars. Dit was nog maar het vijfde geval van steppearend in ons land en de laatste keer was 18 jaar geleden. Bovendien liet de vogel zich prachtig observeren en hield iedereen keurig afstand van de vogel en elkaar. Mei is net bijna voorbij en toch zijn al 4.500.000 waarnemingen ingevoerd. Een ongekend aantal maar de reden blijft gissen. Ongetwijfeld spelen de Corona maatregelen in combinatie met veel zonneschijn een grote rol. Door al die zonneschijn is het ongekend droog voor de tijd van het jaar. Het neerslagtekort is groter dan in 2018 en 2019 om deze tijd. Vooral het oosten en het zuiden van het land hebben te maken met de droogte. Een droog voorjaar is bijvoorbeeld gunstig voor de grauwe klauwier maar zeer nadelig voor de zeldzame speerwaterjuffer. Het weer heeft duidelijk invloed op onze biodiversiteit.  In de woonwijken vliegen en huppen nu regelmatig jonge vogels. Ook zij hebben last van deze droogte. Water is immers schaars. Je kunt hen helpen door een schaal met water in de tuin te plaatsen. Dat lest de dorst en geeft verkoeling.     Foto's in mei 2020 Hieronder een selectie van foto's die jullie het hoogst hebben gewaardeerd in de afgelopen maand. Daar zitten zoals altijd echte parels tussen. Onder de foto's vind je de soortnaam en de fotograaf. De soortnaam is aanklikbaar voor een ieder die meer informatie zoekt.   Kleine bretelwoudzwever - Hein Nouwens Knollathyrus - Bert Haamberg Roodkopklauwier - Kees Venneker Kwartelkoning - AJ Laansma Grote Dennensnuitkever - Joris Vegter Espenblad - Gerwin van de Maat Eerste vondst mierenkrekel in Nederland Op 4 mei kreeg Wout Winkelhorst de sleutel van zijn nieuwe woning in Cuijk. Toen hij een steen in de tuin omdraaide, zag hij tot zijn verrassing gele krekeltjes tussen de mieren lopen: mierenkrekels! Deze soort was nog niet ingevoerd op Waarneming.nl en het bleek een nieuwe soort voor Nederland. Het is opmerkelijk dat voor zo’n goed onderzochte groep nog regelmatig nieuwe soorten worden gevonden. De vondst In de tuin in Cuijk werden op 4 mei 2020 minimaal vijf mierenkrekels gezien in een nest van de gele weidemier. Dit roept de vraag op hoe dit krekeltje hier terechtgekomen is, hoe lang het hier al voorkomt en óf het in de omgeving op meer plaatsen te vinden is. Het krekeltje is vleugelloos, dus kan zich niet op eigen kracht verplaatsen. Introductie met grond of bouwmateriaal lijkt voor de hand te liggen. Mogelijk is dat ook de gebruikelijke verspreidingswijze in stedelijke gebieden in Noord-Duitsland. Echter, in de tuin in Cuijk is al zes jaar geen materiaal geïntroduceerd. Mogelijk is de soort elders in Cuijk geïntroduceerd en vervolgens in deze tuin terechtgekomen. Alle biodiversiteit in Nederland in kaart Je zou denken dat in Nederland vrijwel alle soorten flora en fauna wel in kaart zijn gebracht. We zijn tenslotte een klein landje met veel vrijwilligers die vooral via Waarneming.nl de biodiversiteit monitoren. Niets is echter minder waar. Tot nu toe zijn vooral de grote, zichtbare, gemakkelijk te monitoren groepen in kaart gebracht zoals vogels, zoogdieren, vlinders en bloeiende planten. Maar daar gaat verandering in komen. Binnenkort start het wereldwijd baanbrekende megaproject ARISE. Professor Koos Biesmeijer van Naturalis Biodiversity Center en coördinator van het project legt uit: "We willen binnen vijf tot tien jaar alles wat leeft – van de grootste dieren tot de allerkleinste schimmels – in kaart brengen in Nederland." Om dit te doen investeren NWO, Naturalis Biodiversity Center, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente en het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute meer dan 18 miljoen euro. Waarneming.nl is via Naturalis Biodiversity Center nauw betrokken bij dit project.

 • 0 Bladgroen - IVN en KNNV - 2020-05

  In deze nieuwsbrief: 05. Programma werkgroepen KNNV 07. Project Oeverplanten Leiden e.o. 08. Themanummer 5000-soortenjaar 2018 08. Heukels-24ste druk, errata 09. Stinsenplanten, we speuren ze op 09. Amfibieën redden in Leiden 10. Climate change 11. Wandelen in de buurt 12. Malva, Anneli ter Mors 13. Een blik op grijze zandbijen 14. Een luizenleven 15. Corona-ontdekking: Gewone wolzwever 15. De verrassende kant van waarnemingen 16. Een rondje vogelfietsen/fietsvogelen 17. Straatmadelieven 17. Tengnagel opgeruimd 18. Witte zwanen, vreemde zwanen? 18. Verslagen excursies Vogelwerkgroep KNNV 22. Australische composietenroest De nieuwsbrieven van bevriende verenigingen staan op onze site.

 • 0 Wat kunnen we leren van de broeders in nestkasten?

  In 2019 ontving NESTKAST gegevens van 16.932 nestkasten ingestuurd door 145 deelnemende nestkastwerkgroepen en/of Sovon controleurs, verdeeld over 278 terreinen. Het aantal gecontroleerde nestkasten is behoorlijk stabiel de laatste jaren, rond de 17.000! In het totaal werden er 15.094 legsels gemeld met 105.348 eieren, een recordaantal. Wat kunnen we van de resultaten leren?