• 0 Kieviten | Veldleeuwerikken | Voorjaarsbloemen - Waarnemingen.nl - 2021-02

  Van -17°C naar +17°C in slechts twee weken. Het kan verkeren. Qua waarnemingen was het juist om die reden een spannende maand. Door de hevige sneeuwval vertrokken veel ganzen, eenden, kieviten en veldleeuweriken naar het zuiden. Sneeuwtrek noemen we dat. Een interessant fenomeen waarbij sommige vogelsoorten na sneeuwval op de wieken gaan. Ze vliegen door tot er voldoende voedsel is. Vooral soorten die afhankelijk zijn van gras en water zoeken hun geluk in het zuiden.Toen het warmer werd, lieten Citroenvlinders zich in grote hoeveelheden zien. Een waarneming van een citroenvlinder in de sneeuw gaf een prachtig contrast. Daarna kwamen de kraanvogels. Voor veel vogelaars uit het zuiden en oosten van het land een feest. In totaal zagen 1677 waarnemers, 641.268 kraanvogels in 215 Nederlandse gemeenten. Alleen de provincie Noord-Holland werd door kraanvogels gemeden. Maar ook in Zeeland, Zuid-Holland en Friesland was het sprokkelen.Aankomende maand laat de tjiftjaf zich weer horen. Bloeit de bosanemoon, slanke sleutelbloem, pinksterbloem, gewoon speenkruid en klein hoefblad. Zien we meer dagvlinders waaronder het oranjetipje. De diversiteit in nachtvlinders wordt groter met soorten als nunvlinder, diverse voorjaarsuilen en voorjaarsspanners, dennenuil en de immer populaire kolibrievlinder. En padden en kikkers komen tevoorschijn en trekken in de richting van een nabijgelegen poel of gracht. Zij kunnen daarbij afstanden tot 1,5 km afleggen en deze lentetrek gaat met pieken door tot ongeveer eind maart.Vergeet tijdens het invoeren van al dit moois vooral niet te genieten.  De nieuwsbrief staat in het archief van waarneming.nl.

 • 0 Bosuil | Oehoe | Voorjaarstrek - Waarneming.nl - 2021-01

  De eerste maand van het jaar is bijna voorbij. Een maand dichterbij de lente! Gelukkig zijn jullie fanatiek aan het jaar begonnen. Samen gaan we al richting de 1.000.000 waarnemingen. Niet slecht want januari is een maand met weinig zichtbare biodiversiteit. Voor aantallen vogels bezoek je deze periode het water. Grote groepen eenden en ganzen zijn door het hele land te vinden. Twee Nederlandse uilensoorten zijn sinds januari weer te horen. Van deze twee soorten is de bosuil de meest algemene soort. Deze soort ontbreekt alleen in het uiterste noorden en westen. Het zijn echte standvogels die zelden verhuizen en indien zo, dan meestal naar een aangrenzend territorium. De andere uilensoort, de oehoe is een stuk zeldzamer. Maar door betere bescherming en succesvolle herintroducties (in Duitsland) wordt de trefkans in Nederland aanzienlijk vergroot. Woon je dichtbij een ouder park of bos dan loont het om voor de ingang van de avondklok een stukje te wandelen of fietsen. Beide soorten zijn op geluid makkelijk te determineren. In februari beginnen ook kerkuil, ransuil en steenuil weer te roepen.  Eind deze maand komt de tjiftjaf al terug uit Afrika. Stiekem begint dan toch een beetje de lente. Zeker wanneer je een paar weken later een boerenzwaluw ziet. Tot die tijd loont het om die gekleurde plakkaten op bomen en stenen van dichtbij te bekijken. Korstmossen zijn overal en vaak verricht je pionierswerk. Wie weet ontdek jij een nieuwe soort voor Nederland in jouw tuin. Qua nachtvlinders is het seizoen al begonnen. De zeldzame meidoornspanner heeft zijn beste tijd nu al gehad. In februari kun je voorjaarsboomspanner, grote voorjaarsspanner, kleine voorjaarsspanner, bosbesuil, wachtervlinder en perentak zien. Dat nachtvlinders op licht afkomen is algemeen bekend. Viaducten met verlichting aan de rand van een stad of dorp zijn soms uitstekende plekken om nachtvlinders te zien. De volledige nieuwsbrief staat in het archief van waarneming.nl.

 • 0 11 miljoen waarnemingen | Geluidsherkenning - Waarneming.nl - 2020-12

  Zwartkeellijster- Benjamin Simmelink Dat was het dan, 2020. Een bewogen jaar. Ook voor Waarneming.nl. Want jullie hebben een recordaantal van 10,7+ miljoen waarnemingen doorgegeven. In 2019 zagen we 27.929 actieve waarnemers en dit jaar maar liefst 45.863 actieve waarnemers. Dat maakt ons gelukkig. We doen ons stinkende best om in 2021 opnieuw te innoveren op het gebied van kunstmatige intelligentie. We hopen namelijk stappen te zetten om geluidsherkenning mogelijk te maken. Bovendien ligt de ontwikkeling van de site en onze mobiele applicaties niet stil. In 2021 wordt het platform opnieuw beter voor zowel de beginnende als de ervaren natuurliefhebber.  Morgen begint het nieuwe jaar en dat betekent voor veel waarnemers de start van een nieuwe jaarlijst. Januari is een uitstekende maand om bijvoorbeeld watervogels en korstmossen te ontdekken. Neem dus vooral je verrekijker en/of loep mee als je morgen gaat wandelen. Laten we in 2021 samen op een verantwoorde wijze van de biodiversiteit genieten. Alvast een gelukkig nieuwjaar namens het hele Waarneming.nl team. Lees het decembernummer.  

 • 0 Klapekster | Rode Wouw | Alle? zeldzame vogelsoorten - Waarneming.nl - 2020-11

  Foto - Pallas Boszanger van JP Mollema We gaan de laatste maand van het jaar 2020 tegemoet. En dat doen we natuurlijk niet zonder de nieuwsbrief van Waarneming.nl. In deze nieuwsbrief lees je alles over de Landelijke Klapekstertelling en de Slaapplaatstelling Rode Wouw en vind je weer prachtige foto's en zelfs een overzicht van zeldzame vogelsoorten van de afgelopen maand. Je leest meer over kolganzen en vogeltrek op het radarscherm en je maakt kennis met waarnemer Tom Kompier. November was een bijzondere maand voor Waarneming.nl want voor het eerst sinds onze oprichting in 2003 zijn meer dan tien miljoen waarnemingen genoteerd in slechts één jaar tijd. Het oude record uit 2019, met 8,2 miljoen waarnemingen, is verbroken. Bijzonder is dat van deze 10 miljoen ook al 6 miljoen waarnemingen gecontroleerd zijn. Met meer dan 124.000 waarnemingen is de buizerd de soort die het meest door jullie werd ingevoerd. De grote zilverreiger staat met 86.385 waarnemingen op de tweede plaats, en de torenvalk met 85.854 waarnemingen op de derde. Dit betekent niet dat deze soorten het meest talrijk zijn in Nederland, maar wel dat ze vaak worden doorgegeven. Naast de enorme groei in waarnemingen is ook het totaal aantal actieve waarnemers gegroeid (meer dan de helft ten opzichte van vorig jaar). Vermoedelijk komt dit door het toevoegen van automatische beeldherkenning. De andere oorzaak is ongetwijfeld het coronabeleid van de overheid. Jullie hebben gehoor gegeven aan de aanmoediging om rondom jullie eigen woning op zoek te gaan naar flora en fauna. Meer dan tweehonderd waarnemers zijn in eigen tuin op zoek gegaan naar nieuwe soorten. Met meer dan 130.000 waarnemers die door weer en wind trouw hun waarnemingen doorgeven is dit grote succes aan jullie te danken! De (prachtige) nieuwsbrief staat hier in het archief van waarnemlng.nl.

 • 0 Blauwstaart | Boszanger | Gierzwaluw | Huisgierzwaluw - Waarneming.nl - 2020-10

  Blauwstaart - Foto Joop Scheijbeler In het najaar komt de natuur in beweging en qua zeldzame soorten was oktober 2020 een waar spektakelstuk. Normaliter zijn het vooral de vogels die de voorpagina halen. Maar een reptiel met een schildlengte van 2,4 meter krijgt voorrang. De (her)ontdekking van een lederschildpad in Scheveningen kreeg alle aandacht. Dat krijg je als je de grootste schildpad ter wereld bent. Dit reptiel heeft een vrijwel wereldwijde verspreiding en komt voor van de tropische zeeën rond de evenaar tot in de poolwateren. Een waarneming in Nederland is en blijft spectaculair. Een andere soort die veel aandacht kreeg was de doodshoofdvlinder. De doodshoofdvlinder, ook wel doodskopvlinder of doodshoofdpijlstaart (Acherontia atropos), is een vlinder uit de familie pijlstaarten. Zowel de Nederlandse als de wetenschappelijke naam zijn afgeleid van de op een schedel lijkende vlek op het borststuk (zie in deze nieuwsbrief de rubriek 'foto's in oktober'). Oktober 2020 was een succesvolle maand voor deze nachtvlinder uit het zuiden. De soort werd op bijna veertig plekken in Nederland gezien. Vogelaars hebben we niet horen klagen. Genoeg te zien en ontdekken. Meerdere blauwstaarten en bizar veel bruine boszangers. Op 26 oktober vlogen zelfs vijf vale gierzwaluwen bij elkaar (Texel). Een dag later vloog zelfs een huisgierzwaluw over Vlieland. Dezelfde soort was een dag eerder ontdekt in België en met de windstroom van die dag werd de vogel al in Nederland verwacht. De huisgierzwaluw is een lid van de familie van gierzwaluwen en komt wijd verspreid over Afrika en Azië voor. Het was de derde keer dat deze soort in Nederland werd gezien. Eerdere waarnemingen komen uit 2001 (FR) en 2006 (NH). Dutch Birding schreef meer over de eerste twee gevallen.  Begin oktober werd in Ouddorp (ZH) een goudlijster gevonden. De goudlijster komt voor in de naaldbosgordel, de taiga in Siberië en overwintert in Zuidoost-Azië. De provincie Noord-Holland ligt alles behalve in de naaldbosgordel en de taiga. Deze soort is dus zeer zeldzaam voor ons land. Het is de 22e goudlijster die in Nederland is gevonden. De laatste spectaculaire soort is een bruine gent. De vogel werd gevonden op een schip in de Rotterdamse haven. De bruine gent broedt op oceanische eilanden in de tropen, zoals in de Kaapverdische Eilanden. Daarbij laten we de waarnemingen van vorkstaartplevier, Humes bladkoning, pallas' boszanger, grijze wouw, izabeltapuit en woestijntapuit zelfs nog buiten beschouwing.    Ondanks al die zeldzame waarnemingen willen we waarnemers nogmaals wijzen op de richtlijnen van het RIVM. Vermijd drukte, houd 1.5 meter afstand en draag een mondkapje. Wissel geen materiaal uit en gebruik je eigen optiek. De (prachtige) nieuwsbrief staat hier in het archief van waarneming.nl.