• 0 Is de Munnikkenpolder van groot belang voor watervogels of meer dan dat?

  De Munnikkenpolder is sinds de oplevering in 2016 van groot belang geworden voor watervogels. Vooral in de winter en het voorjaar slapen er ’s nachts veel steltlopers (wulp*, grutto* en kievit), ganzen en eenden. De Munnikkenpolder behoort nu tot de belangrijke binnenlandse slaapplaatsen van Nederland. Ook voor broedvogels (visdieven*, kluut en kleine plevier) is het gebied belangrijk. Windturbines zouden jaarrond een groot risico zijn voor alle rondvliegende vogels. Het zou goed zijn de Munnikkenpolder op te nemen in het Nationaal Natuur Netwerk NNN. Zo wordt de bescherming veel sterker. De slaapplaats van de wulpen, grutto’s en kieviten is op een slikplaat die nèt onder water staat. Die onbegroeide slikplaat wordt in stand gehouden door het zogenaamde “flexibele waterpeilbeheer”, dat wil zeggen meebewegend met de seizoenen. Als het beheer wordt overgedragen van de gemeente naar een gespecialiseerde natuurbeheerorganisatie wordt de natuurwaarde beter gewaarborgd. Die overdracht is ook vastgelegd in het W4-contract waarop de wethouder van Leiderdorp in 2002 zijn handtekening heeft gezet. Vier organisaties uit de Leidse regio hebben gezamenlijk een rapport geschreven over de biodiversiteit van de Munnikkenpolder. Alle waarnemingen die na de oplevering in 2016 zijn geregistreerd zijn samengebracht. Zij willen zo het natuurbelang onder aandacht van de politiek brengen. Het rapport is woensdag 10 april 2024 om 15:00 uur in de Munnikenpolder in Leiderdorp op het uitkijkpunt langs de Does aangeboden aan wethouder Gebke van Gaal. Download rapport : Het belang van de Munnikkenpolder voor de biodiversiteit - Hoofdrapport Bijlagen Meer informatie: Ron Mes 0610841587 Instituut Natuureducatie IVN regio Leiden, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging KNNV Afd. Leiden e.o., (regionale) Vogelwerkgroep Koudekerk-Hazerswoude en Stichting Comité Doesbrug SCD. Op vogelsrijnwoude.nl staat nog meer over de Munnnikkenpolder.

 • 0 Dit moet je echt weten

  Dit is een kopje en dat lijkt wel handig om mee te beginnen. Maar de "title" verschijnt ook als kopje , dus... niet doen. Begin dus met gewone tekst. Dit is gewone tekst Dit is een klein kopje Dit is het eind Bijna

 • 1 World Cleanup Day - 18-09-2021

  World Cleanup Day     Op 18 september krijgt onze planeet een grote schoonmaakbeurt, in 180 landen en door 20 miljoen mensen. Iedereen is van harte welkom om op deze dag te komen helpen met het verwijderen van zwerfafval, het is echt een activiteit voor jong en oud! Onze VWG steunt deze actie van het dorpsoverleg Rijndijk Oost en Actief Rijnwoude en roept de leden op hun steentje bij te dragen om zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen. U kunt u aanmelden bij mij: secretaris@vogelsrijnwoude.nl Na aanmelding hoort u waar en wanneer u aan de slag kunt.

 • 3 Uitstel activiteiten

  Naar aanleiding van de grote toename van het aantal Corona besmettingen en de nieuwe maatregelen van de overheid heeft het bestuur een aantal activiteiten moeten annuleren. Het gaat om de publieksexcursie “Nacht van de Nacht” op 24 oktober. Op 3 november zou het  overleg van het bestuur met de coördinatoren plaatsvinden maar dat wordt tot nader order uitgesteld. De lezing van Ko Katsman over “Wat voor moois is er te zien op Goeree-Overflakkee” van 10 november wordt eveneens uitgesteld. Wij zouden onze leden graag afleiding willen bieden in deze moeilijke tijden dus zodra de maatregelen van de overheid worden aangepast en de omstandigheden onze activiteiten weer toelaten zullen wij dit kenbaar maken via de mail, de website vogelsrijnwoude.nl en Facebook.