• 0 Wat staat er in de nieuwe Braakbal? Editie 2022-01 is uit!

  Naast de vaste rubrieken zijn er de volgende specials in deze editie de Houtkamp - Waarnemingen - Jaarverslag 2021 Gasten van de oeverzwaluwwand Margot's mussenproject - 2022 Spookverlaat - Inventarisate 2022 - Vrij wandelen Spookverlaat - Broedvogels - 2021 Kattenstandpunt Vogelbescherming Nederland Nationale Tuinvogeltelling - 2022 Ooievaarsnest - Heroprichting - Verslag 31-12-2021 Alle edities staan digitiaal op onze site.

 • 0 Watervogeltellingen - VWG - 2022-01

  Grauwe gans (2933): hiervan zaten er respectievelijk 450, 480 en 792 in de polder Woubrugge Kerkweg, Hondsdijkse polder en Grote polder (N + Z). Kolgans (1410): verreweg de meeste  t.w. 472 waren aanwezig in de Grote polder (N). Kleine rietgans: er werden 6 exemplaren geteld in de Hondsdijkse polder.   Kleine rietgans (bron internet)     Rotgans: zomaar 1 exemplaar tussen de kolganzen in de Barrepolder. Kleine zwaan (123): hiervan werden 70 geteld in de Doespolder en 53 in de Lagenwaardse polder. Het betreft hier vrijwel zeker een dubbeltelling. De zwanen hoeven alleen maar de Ruigekade over te vliegen om in een van de twee  polders terecht te komen. Foto’s van een gezenderd exemplaar  uit deze groep op waarneming.nl bevestigen deze heen-en weer beweging van de vogels in het telweekend. Het echte aantal in het telweekend zal dus  uitkomen op 70  exemplaren. Zwarte zwaan (3): 2 in de Lagenwaard en 1 x in de Doespolder. Dodaars: 7 van deze pluizenbolletjes op de Zegerplas Smient (11298): zoals gewoonlijk de meeste in de Wilck t.w. 8287 stuks. Krakeend (931): de meeste hiervan in de Riethoornse polder  t.w. 426 stuks en ook nog eens 104 in de Wilck. Slobeend: van de 45 getelde vogels zaten er 41 in De Wilck. Tafeleend: 9 x in de Munnikenpolder Krooneend: 1 exemplaar gezien in de Droogmakerij. Wulpen (805): de hoogste aantallen waren gelijkelijk verdeeld over de Doespolder en de Vlietpolder t.w. 340 en 350 stuks. Dubbeltelling kan ook hier omdat de polders aangrenzend zijn. De tellingen zijn echter wel op dezelfde dag en in een overlappend tijdslot uitgevoerd, waardoor de kans op dubbeltelling niet zo groot is. (Bovendien heeft ondergetekende de dag voor deze telling er ruim 600 geteld in de Vlietpolder). Goudplevier: 666 stuks in de Groenendijkse polder. Scholekster: 1 vroeg exemplaar werd gespot bij de Zegerplas  En verder: Kramsvogel: 50, 87 en 40 stuks in respectievelijk de Gnephoek, polder Achthoven en de Lagenwaard. Putter: 55 x in de Lagenwaard, hier ook 13 sijzen. Ringmus: 12 stuks in de Hondsdijkse polder Groene specht: 1 x in polder Achthoven IJsvogel: 1 x bij de Zegerplas Roodborsttapuit: 1 x gespot in de Wilck Vink: 35 x in de Oostbroekpolder Turkse tortel: 80 x in Doespolder en 44 x in Geer-en Buurtpolder Witgat: 1 waarneming eveneens in de Oostbroekpolder Sperwer: zowel in polder Achthoven als de Vlietpolder 1 exemplaar Kleine rietgans De in ons land waargenomen vogels broeden voornamelijk in Spitsbergen. Andere broedpopulaties bevinden zich op Oost Groenland en IJsland. De broedpopulatie kleine rietganzen is de laatste jaren gegroeid.  De Europese populatie wordt geschat op max 148.000 vogels (Birdlive.org 2015). De overwinterende aantallen in ons land lijken echter af te nemen. Veel vogels blijven lang hangen in Denemarken of trekken  in grotere aantallen door naar de polders rond Brugge in België.  Overwinteraars  4.000-8.200 vogels (Sovon 2013-2015), doortrek 11.000 – 22.000 vogels (Sovon 2012-2017). De grootste aantallen verblijven hier meestal in november en december. Zuidwest Friesland en Midden Delftland bieden de beste kansen om grotere aantallen (> 100) te zien.  Uit de tellingen is af te leiden dat de soort zeker niet elk jaar in ons gebied is te vinden en dat de aantallen i.h.a. tamelijk laag zijn.

 • 0 Dit moet je echt weten

  Dit is een kopje en dat lijkt wel handig om mee te beginnen. Maar de "title" verschijnt ook als kopje , dus... niet doen. Begin dus met gewone tekst. Dit is gewone tekst Dit is een klein kopje Dit is het eind Bijna

 • 0 Watervogeltellingen VWG - 2021-11

  Grote Canadese gans: respectievelijk 237, 123 en 149 in polder Achthoven, Westbroekpolder en Oostbroekpolder  (totaal in ons hele gebied 819 stuks). Grauwe gans: koploper hier zijn Barrepolder en Grote Polder (N) met respectievelijk 418 en 440 exemplaren ( van in totaal 2483). Kolgans: hiervan zaten er 319 in de Oostbroekpolder ( van in totaal 509). Nijlgans: dit maal zat een behoorlijke groep van 87 stuks in de Vlietpolder. De eerste toendrarietganzen van het seizoen zaten met 3 stuks in De Wilck. Knobbelzwaan: weer talrijk in Grote Polder (N+Z), Groenendijkse polder en Riethovense polder met respectievelijk 155, 101 en 151 stuks. Smient: als van ouds is deze soort het sterkst vertegenwoordigd in de De Wilck, dit keer met 5255 stuks. Ook de aangrenzende Oostbroekpolder telde er 1046.  Beide polders zijn samen goed voor 77% van de getelde smienten. Krakeend: deze eendensoort was goed vertegenwoordigd in de Oostbroekpolder, De Wilck, de Riethovense polder en de Boterpolder met respectievelijk 50, 62, 60 en 50 exemplaren. Van de slobeend werden er 83 geteld in de Wilck. Wulpen waren weer redelijk talrijk met respectievelijk 189, 435, 241 en 255 exemplaren in de Vlietpolder, De Wilck, Groenendijkse polder en Gemenewegse polder. Totaal voor deze soort in ons gebied 1394 stuks. Ook goudplevieren zaten in behoorlijke aantallen in De Wilck en de Groenendijkse polder t.w. 4600 en 1500 stuks ( samen 93% van het totaal). De meeste kieviten t.w. 1955 en 3400 stuks  verbleven in de Lagenwaard en De Wilck. Het waterhoentje was met 36  goed vertegenwoordigd in de Riethovense polder. En verder Sperwers werden gezien in de Doespolder, de Gnephoek, de Oostbroekpolder en De Wilck. Telkens 1 exemplaar. 1 slechtvalk in zowel de Hazerswoudse Droogmakerij als De Wilck (dezelfde?) 1 smelleken werd genoteerd in de Grote Polder.  Een  redelijke bijzonderheid!! Zilvermeeuw 129 x in Polder Achthoven. Dit is deze telling ca. 50%  van het totaal in deze maand voor ons hele gebied.Foto: Zilvermeeuw winterkleed - TR Grote gele kwikstaart 1 x in de Doespolder. Witte kwikstaart 1 x in de Doespolder en 2 x  in de Geer-en Buurtpolder. Fazant 21 x in polder Achthoven (85% van totaal in ons gebied deze maand). Cetti’szanger 1 x in de Munnikkenpolder. Tjiftjaf 1 x in de Munnikkenpolder Goudhaantje 2 x bij de Zegerplas. Halsbandparkiet 15 x bij de Zegerplas Roodborsttapuit 1 x in De Wilck en 1 x in Polder Achthoven Keep 2 x in Hazerswoudse Droogmakerij

 • 0 Watervogeltellingen VWG - 2021-10

  Grauwe gans: respectievelijk 940 en 945 in de Gnephoek en Grote Polder (noord en zuid). Waarschijnlijk hadden de geoogste maisstroken op sommige percelen in deze polders een grote aantrekkingskracht op deze vogels. Grote Canadese gans: hiervan werden er 88, 93 en 169 stuks geteld in respectievelijk  Polder Achthoven, de Westbroekpolder en wederom Grote Polder. Brandgans: 112 stuks in de Westbroekpolder. Tot slot de kolgans: hiervan zaten er 279 in de Oostbroekpolder. Er werden al weer 2215 smienten in de Wilck geteld. Ook krakeenden beginnen weer talrijk te worden met 121 en 112 stuks in De Wilck en de Riethovense polder. Nijlganzen waren goed vertegenwoordigd in de Lagenwaardse polder, Polder Achthoven t.w. 97, 98 stuks. Mogelijk betreft het hier wel een dubbeltelling omdat de polders dicht bij elkaar liggen en gezien de vrijwel gelijke aantallen op 2 verschillende dagen geteld.  In de Munniken polder zaten er 56 van deze soort. Opvallend veel knobbelzwanen in de Riethovense polder en Westbroekpolder respectievelijk 118 en 78 stuks. 11 en 16 grote zilverreigers in de Lagenwaard en Oostbroekpolder. In totaal werden er in ons gebied maar liefst 84 van deze soort geteld. Wulpen waren in behoorlijke aantallen aanwezig in de Lagenwaard, Groenendijkse polder en Vlietpolder met respectievelijk 206, 133 en 70 stuks. Dit correspondeert aardig met de recente slaapplaatstelling van ca. 400 stuks in de Munnikenpolder.  157 goudplevieren werden gezien in De Wilck.Foto: Goudplevieren - Auteur onbekend Bijzonder was het erg grote aantal houtduiven in de Gnephoek t.w.  ca. 440 stuks. Dat is ca 80 % van alle houtduiven geteld in ons hele gebied in deze maand en 70% van wat er de hele vorige winter in 6 maanden is geteld. Mogelijk betreft het hier massale doortrek van Scandinavische houtduiven. waarvan een groot deel ook foerageert, zoals nu met deze 440 het geval was op het afgevallen mais. En verder: 2 x cetti’s zanger (Wijde Aa en Munnikenpolder) 1 x tapuit (Doespolder) 1 x roodborsttapuit  (Gnephoek) 1 x grote gele kwikstaart 1 x grote lijster (beide Woubrugge Kerkweg) 1 x slechtvalk, 21 x graspieper ( beide De Wilck) 1 x veldleeuwerik  en 12 x koperwiek (beide Grote Polder) 1 x blauwe kiekendief  en 64 x holenduif ( beide polder Achthoven) 1 x havik (Lagenwaardse polder),1 x groene specht (Westbroekpolder) en 7 x putter (Gemenewegse polder). De Blauwe kiekendief In de Polder Achthoven werd een vrouwtje blauwe kiekendief waargenomen. Een soort die onregelmatig  en in lage aantallen  wordt gezien in  (een deel van) ons telgebied, (op 1  waarneming na) voornamelijk in het winterhalfjaar. Het aantal broedparen in Nederland is de laatste jaren sterk gedaald en de laatste officiële telling uit 2021 geeft nog maar  max 9 broedparen aan in Nederland, voornamelijk in noord Groningen en de Waddeneilanden. In 1992 hadden we nog 140 broedparen. In het winterhalfjaar verblijven er tussen de 400 en 800 exemplaren in ons land ( gegevens 2015) en trekken ze ook door. Lees  https://www.sovon.nl/nl/node/10428