• 0 Watervolgeltellingen - Sovon 2022-12

  Watervogeltellingen in Nederland Ganzen en zwanen Kleine zwanen Blauwe kiekendief op braak of Engels raai? Wadden: steeds meer ‘winterlepelaars’ Project Monitoring Watervogels en Slaapplaatsen Zuid-Holland Kleine Zwaan: toename of afname 1975 -2020 Wilde Eend: toename of afname 1975 -2020

 • 0 Watervogeltellingen VWG - 2022-10

  Grauwe gans (4361): eigenlijk het hele jaar wel in ons hele gebied te vinden, maar in de wintermaanden duidelijk toenemend in aantallen. Dit keer de grootste aantallen in de Lagenwaardse polder en de Groenendijkse polder respectievelijk 1510 en 701 stuks. Kolgans: was redelijk goed vertegenwoordigd in de Oostbroekpolder met 300 stuks en de Groenendijkse polder met 194 exemplaren. Grote Canadese gans (422):  125 stuks in polder Achthoven en 103  stuks in de Munnikkenpolder. Indische gans: 1 exemplaar in de Doespolder. Roodhalsgans: 1 vogel in de Groenendijkse polder. De laatste waarnemingen van deze soort in ons telgebied dateren uit 2018 en 2013. Nijlgans: met zijn 55-en in polder Achthoven. Smienten ( 3772) zaten vooral in de Wilck t.w. 2895 vogels. Krakeend (417): de meeste dit maal in de Riethoornsepolder t.w. 132 en de Boterpolder met 64 stuks. Goudplevieren (1397) waren goed vertegenwoordigd in de Barrepolder en de Lagenwaardse polder met respectievelijk 650 en 550 stuks. De aantallen van deze soort fluctueren jaarlijks vrij sterk. Verleden jaar oktober slechts 175 stuks voor ons hele gebied op de teldatum. Oeverloper: 1 x in Woubrugge Kerkweg. Watersnip: 6 exemplaren in de Wilck. Lepelaars werden nog gezien in de Vlietpolder 2 vogels en in de Wilck 1 x. Purperreiger: 1 exemplaar hield zich op in de Hazerswoudse Droogmakerij. Op 2 november is vermoedelijk dezelfde vogel (juveniel) nog gespot in de Lagenwaardse polder. Grote zilverreiger: 19 stuks in de Lagenwaardse polder Ooievaar: de totale telling laat 23 exemplaren zien. Max 5 in zowel in de Grote polder als in de Hondsdijkse polder. (* Een deel van deze tellingen kan  een dubbeltelling zijn. In de Barrepolder landen er 3 die de tellers zagen wegvliegen uit de Grote polder). Wulp (608): 70 in de Vlietpolder en 470 in de Hondsdijkse polder.Foto: Wulpen op weg naar hun slaapplaats  in de Munnikkenpolder bij  Leiderdorp (TR 2021) En verder: Cetti’s zanger: 1 x in Woubrugge Kerkweg en 1 x bij de Wijde Aa Roodborsttapuit: 1 x in de Wilck en 1 x HW Droogmakerij Zwartkop: 1 alarmerend exemplaar in de Barrepolder Veldleeuwerik: 1 exemplaar in de HW Droogmakerij IJsvogel: 1 x in de Wilck Fazant: 18 x in polder Achthoven Holenduif: 41 in de HW droogmakerij Koperwiek: 2 x in de Munnikkenpolder Sperwer: 1 xVlietpolder en 1 x Woubrugge Kerkweg Blauwe kiekendief: 1 x de Wilck Slechtvalk: 1 x de Wilck. De purperreiger In ons tel gebied worden tijdens de watervogel/wintertellingen niet heel vaak purperreigers opgemerkt, ondanks het feit dat er  broedkolonies en slaapplaatsen (beide met behoorlijke aantallen vogels) op niet al te grote afstand zijn gelegen. B.v. de Nieuwkoopse plassen. Hemelsbreed vanaf ons werkgebied slechts 13 km. In ons land zijn purperreigers (1050 broedparen in 2020)  doorgaans aanwezig tussen half maart en eind oktober, waarbij de laatst wegtrekkende exemplaren vaak juveniele vogels zijn.  Soms blijft er een enkeling overwinteren.

 • 0 Hoe gaat het met de Nijlgans? - Sovon - 2022-09

  Watervogeltellingen in Nederland Ganzen en zwanen: vroege najaarstrek? Exoten tellen ook mee. Hoe gaat het met de Nijlgans? Wadden: kokkelsterfte en vogelgriep

 • 0 Stoeien met strandlopers - Video 2022-09

  Steltloperexpert Hans Schekkerman geeft een uur uitleg over het voorkomen en de determinatie van de algemeenste strandlopers in Nederland. Van Kemphaan tot Paarse Strandloper. Ook voor ervaren vogelaars komen er handige herkenningstips voorbij, die je bij het doen van je tellingen van pas kunnen komen. Link naar YouTube. Uitzending van 6 september 2022.

 • 0 Derde ronde planteninventarisatie Kruiskade / Spookverlaat

  Vrijdag 2 en zaterdag 3 september zijn we bezig geweest met de derde ronde planteninventarisatie op de Kruiskade en Spookverlaat. Omdat we in april en in juni al alles genoteerd hebben wat er aan planten, struiken en bomen voorkomen was het deze keer een makkie. Uiteraard zijn er nog wel een aantal planten bij gekomen omdat er nou eenmaal planten zijn die pas in augustus en september hun hoogte punt beleven en dan pas goed zichtbaar zijn en goed te determineren. We beginnen in het Oostelijke deel (dichts bij Alphen a.d. Rijn) en vinden daar Knikkend tandzaad in een slootje: een eenjarige kruidachtige oeverplant die vrij algemeen voorkomend is in Nederland maar voor mij is hij nieuw. Later vinden we ook het Smalle tandzaad en het Veerdelig tandzaad, alle drie staan ze nu in bloei en zijn algemeen voorkomend. Je gaat echt heel anders om je heen kijken als je zeer gericht opzoek gaat naar verschillende planten. Voor mij is deze planteninventarisatie een eerste keer en net als met vogels kijken moet je het vaak doen om al die verschillende plantjes te leren kennen en te kunnen onthouden. Ik ben een gulzige leerling op dit gebied maar als ik de waterpeper iets te lang kauw op advies van Jeannette heb ik even later wel spijt want de peper smaak op mijn tong blijft lang hangen! Het valt ons op dat er veel meeldauw op de Kruiskade voorkomt en we leren van internet dat dit met de droogte te maken heeft. Ook vinden we een aantal citroenlieveheersbeestjes (ook wel tweeëntwintigstippelig lieveheersbeestje genoemd) , deze prachtige gele lieveheersbeestjes leven van de meeldauw. Je zou dus denken dat we er heel veel zien maar dat is niet zo. Als Jeannette ze later aanmeld op waarneming.nl blijkt het ook de eerste waarneming in dit gebied te zijn en dat vinden wij dan wel weer erg leuk. Ook vinden we veel galletjes op de eiken bladeren (o.a. lens galletjes en satijn galletjes) en wat we ook heel bijzonder vinden is de uitbundige bloei van de Hop! Je zou er dorst van krijgen. Het inventariseren loopt voorspoedig dus zaterdag na de lunch gaan we al het laatste stuk doen. Langs het Oostvaartpad gaan we op goed geluk de bosjes in om varens te zoeken en met namen de geschubde mannetjes varen zouden we graag willen vinden. Het is een beetjes hobbelig en we moeten dwars door de brandnetels en de bramen maar dan staan we dan lekker in de koelte tussen de bomen. Jullie zullen het niet geloven maar we zijn precies op de goede plek de bosjes ingegaan want de eerste varen die we tegen komen is de geschubde mannetjes varen. We kunnen hem goed bekijken en zien waar zijn naam vandaan komt. Hij is nog redelijk zeldzaam in Nederland en daarom wilde we hem ook zo graag vinden. In dit verhaal geen opsomming van wat we allemaal hebben gevonden aan planten. Onze resultaten zullen op de website van de VWG terug te vinden zijn als we alle lijsten ingevuld hebben en Staatsbosbeheer op de hoogte hebben gebracht van onze bevindingen.